11 lip 2013

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNI POZIV ZA TEKUĆI PROJEKT T-100012 POTICANJE EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Koprivničko-križevačka županija objavila je Javni poziv za Tekući projekt T-100012 Poticanje ekološke proizvodnje.

Svrha poticanja ekološke proizvodnje je unapređivanje, razvoj i povećanje ekološke proizvodnje u uzgoju bilja i proizvodnji biljnih proizvoda na obradivim površinama i korištenje neobradivih površina na takav način i toliko da se trajno održava plodnost i kakvoća tla i voda, otpornost bilja, biološka raznolikost, produktivnost, sposobnost obnavljanja i vitalnosti u poljoprivrednim ekološkim sustavima.

Korisnici subvencije za ekološku proizvodnju mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih proizvođača i Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji kod kojih je prvi, drugi i daljnji stručni nadzor obavila ovlaštena nadzorna stanica na osnovi prijave proizvođača, a prije upisa u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ili redovnog godišnjeg nadzora te provedenog propisanog postupka ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za dobivanje potvrdnice, s prebivalištem odnosno sjedištem u Koprivničko–križevačkoj županiji.

Županija će subvencionirati troškove stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom te provedenog propisanog postupka ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji za dobivanje potvrdnice u 100% iznosu bez PDV-a.

Zahtjev za subvencioniranje ekološke proizvodnje podnosi se jednom godišnje.

Rok za podnošenje zahtjeva traje do 31.12.2013. godine ili do utroška sredstava.

Sve potrebne informacije vezane uz ovaj Javni poziv zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvitak Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica te na sljedećem linku: http://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100012-poticanje-ekoloske-proizvodnje-2/.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci