21 ožu 2013

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA EU COMPASS2 I PRESS KONFERENCIJA U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA

eucompass2IPA
Projekt EU COMPASS2 odobren je za sufinanciranje u okviru trećeg natječaja IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2007-2013. Glavni korisnik projekta je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, a projektni partneri su: Zaklada županije Zala za promociju poduzetništva, Gospodarska i industrijska komora županije Zala, HGK Županijska komora Varaždin, REDEA Regionalna razvojna agencija Međimurje dok je Obrtničko učilište „POUKA” pridruženi partner.

EU Compass2 je nastavak uspješno provedenog projekta EU Compass u čijoj je provedbi tijekom 2011. i 2012. godine sudjelovala PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, a putem kojeg su predstavnici PORE kao i ostali dionici s područja javnog, privatnog i civilnog sektora iz Koprivničko-križevačke županije imali priliku ojačati svoje kapacitete na području pripreme i provedbe projekata sufinanciranih EU sredstvima.

Projekt EU Compass2 usmjeren je jačanju kapaciteta hrvatskih potpornih institucija za nadolazeće pristupanje Europskoj uniji te prijenosu mađarskih iskustava o korištenju strukturnih fondova i stvaranju zajedničkog programa za cjeloživotno učenje odraslih nezaposlenih osoba. Ciljne skupine su jedinice lokalne samouprave, udruge, poduzetnici i nezaposlene visokoobrazovane osobe.

Službeno predstavljanje projekta EU Compass2 te Press konferencija u okviru provedbe projekta održati će se dana 27. ožujka 2013. godine u Nagykanizsi (Mađarska).

Program Press konferencije
09,30 – 10,00 Registracija sudionika
10,00 – 10,20 Pozdravni govori
10,20 – 10,35 Predstavljanje rezultata projekta EU Compass
10,35 – 10,50 Predstavljanje partnera na projektu EU Compass2
10,50 – 11,05 Prezentacija projekta EU Compass2
11,05 – 11,20 Pitanja novinara
11,20 – 11,45 Intervjui

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48 000 Koprivnica, te na broj telefona 048/621-978 i e-mail adresu: [email protected]

eusufinancirano

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci