21 pro 2012

PORA SUDJELOVALA NA 10. PO REDU KOLEGIJU GRADONAČELNIKA I OPĆINSKIH NAČELNIKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

U četvrtak, 20. prosinca 2012. godine ravnateljica PORE Razvojne agencije Melita Birčić sudjelovala je na 10. po redu Kolegiju gradonačelnika i općinskih načelnika Koprivničko-križevačke županije na kojem je pod prvom točkom dnevnog reda prezentirala sve aktualne aktivnosti povezane s ulaskom Hrvatske u EU kao i aktualne programe Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU vezane uz pripremu projekata na lokalnoj razini. Gradonačelnici i općinski načelnici informirani su o do sada provedenim natječajima za pripremu i izradu projektne dokumentacije za EU projekte kao i o programima edukacije vezanim uz pripremu i provedbu EU projekata. Također su dobili sve relevantne i aktualne informacije vezane uz nadolazeće natječaje u okviru Potprograma I. i II. kao i planirane programe edukacije u okviru Potprograma V. koje PORA namjerava provoditi tijekom 2013. godine, a u cilju pripreme za korištenje EU fondova na lokalnoj i regionalnoj razini.

Kolegij nacelnika_1Kolegij nacelnika_2Kolegij nacelnika_3

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci