12 stu 2012

USPJEŠNO ODRŽANA DVODNEVNA EDUKACIJA NA TEMU „UPRAVLJANJE RIZICIMA“ ZA PREDSTAVNIKE PET REGIONALNIH KOORDINATORA

U okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, PORA je uspješno održala dvodnevnu edukaciju na temu „Upravljanje rizicima” namijenjenu predstavnicima regionalnih razvojnih agencija odnosno regionalnim koordinatorima s područja pet županija; Međimurske, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije.

Prvi dan edukacije „Upravljanje rizicima” obuhvaćala je metode upravljanja rizicima na razini strateškog planiranja odnosno pripreme i provedbe strateških razvojnih dokumenata, dok je drugi dan edukacije obuhvaćao dio vezan uz upravljanje rizicima na razini pripreme i provedbe EU projekata. Predavač na radionici bila je gđa Maja Hranilović ispred obrta PAM2 Savjetovanje iz Zagreba.

Upravljanje rizicima_1Upravljanje rizicima_2Upravljanje rizicima_3Upravljanje rizicima_4

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci