23 srp 2012

NATJEČAJ MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA PODNOŠENJE PRIJAVA U OKVIRU SUFINANCIRANJA MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU RAZVOJU SLATKOVODNE AKVAKULTURE U 2012. GODINI

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za podnošenje prijava u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012. godini.

Predmet natječaja je dodjela potpore u okviru provedbe mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012. godini, sukladno uvjetima propisanima Pravilnikom o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012. godini (Narodne novine br. 76/12) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Korisnik potpore može biti svaka fizička ili pravna osoba koja udovolji uvjetima propisanima Zakonom o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (Narodne novine br. 153/09, 127/10 i 50/12), Pravilnikom i ovim natječajem i kojoj je izdana Odluka o sufinanciranju mjera strukturne politike iz članka 13. Pravilnika.

Namjena potpore je sljedeća:

 izgradnja i/ili rekonstrukcija proizvodnih kapaciteta,

 održavanje proizvodnih kapaciteta, osim mrjestilišta,

 opremanje proizvodnih kapaciteta opremom i/ili strojevima,

 izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih prostora,

 izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za maloprodaju proizvoda iz vlastitog uzgoja,

 nabava i/ili opremanje specijalnih vozila i/ili nabava radnih strojeva i/ili nabava plovila i/ili opremanje plovila, neophodnih za rad i održavanje proizvodnih kapaciteta,

 nabava opreme za unaprjeđenje uvjeta rada proizvodnih kapaciteta,

 nabava opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvoda,

 nabava i/ili postavljanje opreme i/ili sustava zaštite proizvodnih kapaciteta od divljih predatora,

 nabava opreme za sortiranje u procesu uzgoja,

 nabava sustava i/ili opreme za nadzor proizvodnih kapaciteta,

 nabava instrumenata i/ili opreme za praćenje parametara okoliša i/ili vodomjera i/ili opreme za telemetrijski nadzor.

Svi strojevi, uređaji, oprema i sustavi moraju biti novi, a računalni programi licencirani.

Iznos i udio potpore: Potpora se se dodjeljuje po korisniku.

Minimalna vrijednost ulaganja ne smije biti niža od 10.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi:

 za ulaganja od 10.000,00 kuna do 200.000,00 kuna, potpora iznosi 50% vrijednosti ulaganja, a najviše do 80.000,00 kuna;

 za ulaganja od 200.000,01 kuna do 1.500.000,00 kuna, potpora iznosi 40% vrijednosti ulaganja, a najviše do 525.000,00 kuna;

 za ulaganja veća od 1.500.000,00 kuna potpora iznosi 35% vrijednosti ulaganja, a najviše do 1.400.000,00 kuna.

Sukladno članku 4. stavku 6. Pravilnika, ukupni iznos potpore po korisniku može biti i veći od iznosa navedenih u trećoj alineji ove točke ukoliko je korisnik ostvario pravo na potporu iz članka 4. stavka 2. točke i) Pravilnika odnosno: nabave i/ili postavljanja opreme i/ili sustava zaštite proizvodnih kapaciteta od divljih predatora, u tom slučaju, za navedena ulaganja obračunava se potpora od 70% iznosa ulaganja te se pribraja iznosu potpore ostvarenom sukladno trećoj alineji ove točke.

Troškovi ulaganja sukladno pripadajućoj financijskoj dokumentaciji za koje se traži potpora na temelju Pravilnika i ovoga natječaja moraju biti ostvareni u periodu od 3. listopada 2011. godine do natječajem propisanog roka za podnošenje prijava sukladno odredbama.

Rok za podnošenje prijava traje do 10. rujna 2012. godine.

Tekst natječaja možete pronaći na slijedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj tel: 048/ 621-978 ili putem e-mail adrese: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci