23 srp 2012

NATJEČAJ MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA PODNOŠENJE PRIJAVA U OKVIRU SUFINANCIRANJA MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU RAZVOJU PRERADE PROIZVODA RIBARSTVA U 2012. GODINI

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za podnošenje prijava u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju prerade proizvoda ribarstva u 2012. godini.

Predmet natječaja je dodjela potpore u okviru provedbe mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju prerade proizvoda ribarstva u 2012. godini, sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju prerade proizvoda ribarstva u 2012. godini (Narodne novine br. 76/12) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Korisnik potpore može biti svaka fizička ili pravna osoba koja udovolji uvjetima propisanima Zakonom o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (Narodne novine br. 153/09, 127/10 i 50/12), Pravilnikom i ovim natječajem i kojoj je izdana Odluka o sufinanciranju mjera strukturne politike iz članka 12. Pravilnika.

Namjena potpore je sljedeća:

 opremanje kapaciteta za preradu proizvoda ribarstva i/ili skladišnih kapaciteta;

 nabava informatičke opreme, računalnih programa i/ili sustava za nadzor kapaciteta za preradu i/ili skladišnih kapaciteta i/ili za vođenje proizvodnog i/ili skladišnog procesa.

U prijavi se smije navesti samo jedan odobreni ili registrirani objekt za koji se traži potpora na temelju Pravilnika i ovoga natječaja.

Iznos i udio potpore: Potpora se dodjeljuje po korisniku:

 Minimalna vrijednost ulaganja ne smije biti niža od 10.000,00 kuna;

 Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 40% vrijednosti ulaganja, ali ne više od 500.000,00 kuna.

Troškovi ulaganja sukladno pripadajućoj financijskoj dokumentaciji za koje se traži potpora na temelju Pravilnika i ovog natječaja moraju biti ostvareni u periodu od 11. listopada 2011. godine do natječajem propisanog roka za podnošenje prijava sukladno odredbama Pravilnika i ovoga natječaja, a računi u cijelosti plaćeni u trenutku podnošenja prijave.

Rok za podnošenje prijava traje do 10. rujna 2012. godine.

Tekst natječaja možete pronaći na slijedećm linku: http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na broj tel: 048/ 621-978 ili putem e-mail adrese: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci