23 srp 2012

NATJEČAJ MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA PODNOŠENJE PRIJAVA U OKVIRU SUFINANCIRANJA MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU RAZVOJU PRERADE PROIZVODA RIBARSTVA U 2012. GODINI

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za podnošenje prijava u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju prerade proizvoda ribarstva u 2012. godini. Predmet natječaja je dodjela...

[ Pročitaj više... ]
23 srp 2012

NATJEČAJ MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ZA PODNOŠENJE PRIJAVA U OKVIRU SUFINANCIRANJA MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU RAZVOJU SLATKOVODNE AKVAKULTURE U 2012. GODINI

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za podnošenje prijava u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012. godini. Predmet natječaja je dodjela potpore...

[ Pročitaj više... ]