01 velj 2012

NAJAVA INFORMATIVNOG DANA I RADIONICE U OKVIRU PROJEKTA EU COMPASS

ipahuhr

eucompass

 

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja sudjeluje kao projektni partner u provedbi projekta EU Compass, odobrenog za sufinanciranje u okviru drugog natječaja IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013. Cilj projekta je promocija pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kroz jačanje poslovnih veza i tržišta temeljenog na znanju, te kroz prijenos znanja i iskustva mađarskih partnera u korištenju EU fondova. Glavni korisnik je Zaklada županije Zala za promociju poduzetništva, a projektni partneri su Poduzetnički centar Županije Somogy, Gospodarska i industrijska komora županije Zala, HGK Županijska komora Varaždin, VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i PORA Razvojna agencija. Vrijednost projekta je 200.487,93 EUR.

Jedan od ciljeva projekta je informiranje i edukacija predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora o otvorenim EU natječajima i mogućnostima prijave projektnih prijedloga na natječaje, kao i edukacija o metodologiji pripreme i provedbe projekata sufinanciranih u okviru otvorenih EU natječaja.

S ciljem informiranja i edukacije što većeg broja dionika o trenutno otvorenom trećem po redu javnom pozivu u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013., PORA organizira u ponedjeljak, 06. veljače 2012. godine informativni dan i radionicu za djelatnike Koprivničko-križevačke županije. Na informativnom danu bit će detaljno predstavljen treći javni poziv IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013., dok će na radionici svi prisutni imati priliku detaljno razraditi konkretni projektni prijedlog za prijavu na navedeni natječaj. Lokacija informativnog dana i radionice je zgrada Koprivničko-križevačke županije, A. Nemčića 5, soba 28/I, Koprivnica.

 

eulogo

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci