21 stu 2011

I3CT

PROJEKT I3CT – Crossborder Clustering

projekti 2-i3ct

Projekt I3CT Crossborder Clustering odobren je u okviru drugog poziva IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007-2013.

Glavni korisnik u projektu  bila je Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.

Projektni partneri bili su Međimurski IT Cluster, Međimursko veleučilište u Čakovcu, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, te Sveučilište Pannonia – Kampus u Nagykanizsi i Pannon Novum iz Mađarske.

Projekt je bio usmjeren na razvoj gospodarstva i ljudskih resursa kroz zajedničku suradnju potpornih institucija za razvoj poduzetništva i fakulteta kao i privatnih poduzeća na području istraživanja i razvoja inovacija. Ovakva suradnja dovela je do povećanja zajedničkog istraživačkog, razvojnog i inovacijskog kapaciteta pograničnoga područja.

Opći cilj projekta bilo je poticanje suradnje i sinergije između organizacija ključnih za razvoj gospodarstva koje se temelji na znanju; fakulteti, razvojne institucije, tehnološko-inovacijski centri, klasteri i mala i srednja poduzeća na području informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) s obje strane granice.

U okviru projekta  provedene su slijedeće aktivnosti:

  • identifikacija inovativnog potencijala malih i srednjih poduzeća, te visokoškolskih institucija u pograničnom području;
  • izgradnja informacijske baze eksperata za upravljanje inovacijama i tehnologijama koje razvijaju visokotehnološka poduzeća u regiji, a kao preduvjet za pružanje podrške u daljnjoj komercijalizaciji tehnologija;
  • B2B događaji u kojima su sudjelovala poduzeća iz područja IKT s ciljem prijenosa dobrih praksi u upravljanju klasterima i poticanje osnivanja i djelovanja novih IKT klastera;
  • radionice i seminari iz područja upravljanja inovacijama i informacijsko-komunikacijskih tehnologija;
  • razvijen je trojezični e-learning tečaj iz područja IKT (na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku).

Ukupni budžet projekta bio je 282.687,54 EUR, dok je proračun PORE iznosio 16.090,00 EUR. Projekt  se provodio u Međimurskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji u Hrvatskoj te Županiji Zala u Mađarskoj. Projekt je trajao 16 mjeseci, a provedba je započela u rujnu 2011. godine.

www.i3ct.net

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci