22 ruj 2011

U OKVIRU IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2007-2013. OBJAVLJEN PRIRUČNIK ZA TURISTIČKE PROJEKTE

U okviru IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013. Zajedničko Tehničko Tajništvo objavilo je Priručnik za turističke projekte. Priručnik predstavlja najavu prvog natječaja u okviru Krovnog turističkog plana za područje turizma čija se objava očekuje do kraja 2011. godine.

Priručnik sadrži indikativnu listu projektnih aktivnosti, prihvatljivih potencijalnih prijavitelja i partnera kao i prihvatljivih turističkih zona koje će se moći aplicirati za sufinanciranje u okviru prvog natječaja na području razvoja turizma u pograničnom području.

Lista indikativnih aktivnosti obuhvaća:

‒ razvoj infrastrukture za aktivan turizam i ekoturizam u

pograničnom riječnom području (mogućnost sufinanciranja

infrastrukturnih radova)

‒ razvoj tematskih ruta na području kulturnog naslijeđa

(mogućnost sufinanciranja infrastrukturnih radova)

‒ promocija riječnog područja kao jedinstvenog turističkog

proizvoda

‒ unapređenje atraktivnosti i privlačenje ulaganja u turizam.

Prihvatljivi potencijalni prijavitelji za prijavu na javni poziv iz područja turizma bit će:

‒ lokalna samouprava i institucije osnovane od strane

lokalne samouprave

‒ udruženja lokalne samouprave i institucije osnovane

od strane lokalne samouprave

‒ županijska samouprava i institucije osnovane od strane

županijske samouprave

‒ državne neprofitne organizacije s lokalnim uredima

registriranim u prihvatljivom programskom području

‒ uprave i institucije s područja okoliša i vodnog gospodarstva,

uprave nacionalnih parkova

‒ organizacije s područja regionalnog i euro-regionalnog

razvoja

‒ uprave nacionalnih parkova i zaštićenih prirodnih područja

‒ nevladine neprofitne organizacije

‒ civilne organizacije, zaklade, udruženja

‒ razvojne agencije (regionalne, lokalne)

‒ turističke zajednice (na županijskoj i općinskoj razini)

‒ trgovačke organizacije, ekonomske i komercijalne komore,

zavodi za zapošljavanje

‒ neprofitne organizacije za promociju razvoja poduzeća

‒ neprofitne organizacije nacionalnih i lokalnih turističkih

poduzeća.

Ovisno o prihvatljivim aktivnostima, projekti mogu trajati maksimalno 16 odnosno 20 mjeseci. Vrijednost projekata kretat će se od 50.000 EUR do maksimalno 2.000.000 EUR, ovisno o vrsti aktivnosti.

Cjelokupno pogranično područje uključeno u IPA Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013. u okviru ovog natječaja bit će podijeljeno u 3 zemljopisne turističke zone: Zonu A, Zonu B i Zonu C. Zona A obuhvaća cjelokupno područje Programa, što uključuje i područje svih jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije. Zona B obuhvaća područje udaljeno 40 km od riječne obale, što također uključuje područje svih jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije. Zona C obuhvaća područje udaljeno 5 km od riječne obale, što djelomično obuhvaća područje Koprivničko-križevačke županije, odnosno područje slijedećih jedinica lokalne samouprave: Drnje, Đelekovec, Đurđevac, Ferdinandovac, Golu, Hlebine, Kloštar Podravski, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinju i Virje. Svaka od prihvatljivih aktivnosti točno definira zemljopisno područje odnosno Zonu s obje strane granice koja će biti prihvatljiva za prijavu na javni poziv.

Svi ostali uvjeti prijave bit će definirani objavom javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga.

Priručnik za turističke projekte kao i sve ostale informacije dostupne su na web stranici IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013. http://www.hu-hr-ipa.com/hr/. Priručnik će biti dostupan na hrvatskom jeziku u PORI tijekom slijedećeg tjedna.

Za sve dodatne informacije o uvjetima prijave i prihvatljivim aktivnostima obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona: 048/621-978 ili putem e-mail adrese: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci