21 tra 2010

MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA U 2010. GODINI

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavilo je Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u 2010. godini.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dodjeljuje potporu za organizaciju manifestacija u 2010. godini u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 kuna i to:

– za manifestacije održane u razdoblju 01/01/2010 –20/05/2010 godine, u iznosu od 2.000.000,00 kuna;

– za manifestacije održane u razdoblju 21/05/2010 – 31/08/2010 godine, u iznosu od 2.500.000,00 kuna;

– za manifestacije održane u razdoblju 01/09/2010 – 31/12/2010 godine, u iznosu od 2.500.000,00 kuna.

Ministarstvo daje potpore za sljedeće kategorije manifestacija:

– znanstveno-stručne;

– gospodarske;

– lokalno-tradicijske.

Podnositelji zahtjeva (organizatori manifestacija) mogu biti:

Za znanstveno-stručne manifestacije:

– obrazovne ustanove;

– znanstvene ustanove;

– stručna udruženja iz područja poljoprivrede i ribarstva, zadružni savezi, gospodarsko-interesna udruženja, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora

– konzultantske tvrtke registrirane za obavljanje pružanja savjetodavnih usluga

– isključene su fizičke osobe te ustanove u poljoprivredi i ribarstvu koje se financiraju sredstvima Državnog proračuna, pozicija Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Za gospodarske manifestacije:

– gradovi, županije i Grad Zagreb;

– trgovačka društva u kojima JLS-a, županija i Grad Zagreb imaju minimalno 25% udjela u vlasništvu;

– udruženja proizvođača, zadružni savezi, gospodarsko-interesna udruženja, Hrvatska poljoprivredna komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora;

– konzultantske tvrtke registrirane za organizaciju sajmova, izložbi i kongresa.

Za lokalno-tradicijske manifestacije:

– općine i gradovi;

– udruge.

Iznos potpore:

– za znanstveno-stručne manifestacije, potpora iznosi 150 kn po sudioniku skupa, ali ne više od 30.000 kn ukupno;

– za gospodarske manifestacije, potpora iznosi 300 kn po izlagaču, ali ne više od 45.000 kn ukupno;

– za lokalno-tradicijske manifestacije, potpora iznosi:

– 5.000 kn fiksno za jedinice lokalne samouprave,

– 100 kn po članu udruge, ali ne više od 5.000 kn ukupno.

Podnositelji zahtjeva mogu ostvariti potporu samo za jednu manifestaciju u 2010. godini.

Za istu manifestaciju pravo na potporu može ostvariti samo jedan podnositelj zahtjeva.

Prijavu za održavanje manifestacije organizator podnosi najkasnije 30 kalendarskih dana prije njezinog održavanja, na Obrascu M-10-1.

Za sve dodatne informacije o objavljenom Javnom pozivu obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci