22 tra 2010

OBJAVLJEN NATJEČAJ U OKVIRU PROGRAMA CIP – EKO-INOVACIJE

  U okviru programa CIP objavljen je natječaj Eko-inovacije. Cilj natječaja je promocija novih i integriranih pristupa eko-inovacijama, proizvoda, usluga i procesa pristupačnih za okoliš, te povećanje inovativnih kapaciteta...

[ Pročitaj više... ]