26 velj 2009

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV „NOVI TURISTIČKI PROIZVOD”

 

 

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje programa za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja osmišljavanja, promidžbe i realizacije novih turističkih proizvoda „Novi turistički proizvod”.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava organizatorima izleta i paket aranžmana za područja Republike Hrvatske u kojima turizam nije dovoljno razvijen, a u cilju stvaranja i promidžbe novih turističkih proizvoda uz korištenje postojećih ugostiteljsko-turističkih kapaciteta i turističkih atrakcija predmetnih područja.

Cilj Javnog poziva je:

– obogaćivanje ukupne turističke ponude u turističkim

nerazvijenim područjima:

– usmjeravanje turističke potražnje prema područjima na

kojima turizam nije dovoljno razvijen;

– bolja iskorištenost postojećih ugostiteljskih kapaciteta;

– povećanje ukupne turističke potrošnje.

Na Javni poziv mogu se javiti turističke agencije koje organiziraju ili prodaju usluge izleta i paket aranžmana.

Sredstva će se odobravati za osmišljavanje, promidžbu i realizaciju programa vezanih za:

1. troškove promocije osmišljenog programa izleta ili paket aranžmana sufinanciranjem do 50% ukupnih troškova, a najviše do 20.000,00 kn po predloženom programu izleta, a najviše do 30.000,00 kn po predloženom programu paket aranžmana;

2. realizirane programe osmišljenog i od strane Ministarstva odobrenog izleta koji traje najmanje 6 sati u predmetnoj destinaciji, a uključuje najmanje tri različite ugostiteljsko-turističke usluge (obvezno ručak, po izboru posjeta muzeju, parku, nekoj kulturnoj znamenitosti ili prirodnoj atrakciji, događanju ili sudjelovanje u sportsko-rekreativnim aktivnostima, i sl.), i to 20,00 kn po jednom posjetitelju;

3. realizirane programe osmišljenog i od strane ministarstva odobrenog paket aranžmana koji uključuje najmanje pet različitih ugostiteljsko-turističkih usluga i to 30,00 kn po turistu, odnosno jednom noćenju.

Maksimalan iznos sredstava po jednom korisniku može biti najviše do 150.000,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva za točku 1. je najkasnije do 30. rujna 2009. godine, a za točku 2.i 3. nakon realiziranih aktivnosti, a najkasnije do 30 studenog 2009. godine.

Za detaljnije informacije o Javnom pozivu, obrazac Zahtjeva, kao i potrebnu stručnu pomoć, obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel: 621-978 ili putem maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci