25 velj 2009

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA RASPISALO NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROJEKATA UDRUGA

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva raspisalo je natječaj za predlaganje projekata udruga u Republici Hrvatskoj.

Prioritetna područja za ostvarivanje financijske potpore su projekti zaštite okoliša i zaštite prostora koji su od interesa za Republiku Hrvatsku. Sukladno tome, financirati će se projekti koji obuhvaćaju slijedeće teme:

– projekti koji pridonose provedbi propisa zaštite okoliša

i prostora, imajući u vidu domaće zakonodavstvo

i prilagodbu pravnoj stečevini EU;

– projekti za podizanje svijesti o potrebi zaštite okoliša i

prostora;

– projekti odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj;

– projekti koji se odnose na edukaciju u području

gospodarenja otpadom, sprečavanja bespravne gradnje

i očuvanja obalnog prostora, otoka i drugih posebno

vrijednih prostora;

– projekti kojima se promiče pravilno postupanje s

korisnim otpadom

– projekti edukacije lokalnog stanovništva s ciljem

prevladavanja NIMBY efekta;

– projekti unapređivanja kakvoće okoliša i prostora

urbanih i ruralnih sredina;

– projekti zaštite zraka i zaštite klime

– projekti koji pridonose racionalnom korištenju

prirodnih resursa, gradnji materijalima koji nisu štetni za

okoliš i koji su nastali uporabom materijala korištenog

kod gradnje i nakon rušenja građevina

– projekti zaštite okoliša i prostora zasnovani na suradnji

različitih partnera (npr. lokalna i regionalna samouprava,

gospodarstvo, stručna udruženja, udruge i škole i dr.).

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je zaključno do 09. ožujka 2009. godine.

Sve informacije o podnošenju zahtjeva, te sva potrebna dokumentacija dostupni su na slijedećoj web adresi: http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=4637

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci