10 velj 2009

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV «ZELENA BRAZDA»

 

 

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih poticaja «ZELENA BRAZDA» za razvoj selektivnih oblika turizma na kontinentu:

– lovnog/ribolovnog

– planinskog

– športsko-rekreativnog

– avanturističkog

– i drugih posebnih oblika turizma.

Cilj Javnog poziva je obogaćivanje turističke ponude na kontinentu, povećanje sigurnosti i doživljaja pri odvijanju posebnih oblika turizma, stvaranja osnovne i dodatne turističke ponude u nerazvijenim kontinentalnim destinacijama.

Sredstva državne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje projekata do 50% ukupnih troškova, a maksimalno u iznosu do 150.000,00 kn.

Sredstva se dodjeljuju za:

– izgradnju, dogradnju, obnovu, opremanje objekata, ribnjaka, parkova, staza i dr. turističke infrastrukture za posebne oblike turizma na kontinentu

– osmišljavanje programa i provođenje mjera sigurnosti vezanih za navedene posebne oblike turizma na kontinentu

– nabavku sredstava i opreme neophodnih za pružanje usluga turistima u posebnim oblicima turizma

– i druge provedbene aktivnosti na unapređenju i povezivanju selektivnih (posebnih) oblika turizma na kontinentu.

Korisnici programa mogu biti pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva).

Javni poziv je otvoren do iskorištenja proračunskih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2009. godine.

Za detaljnije informacije o Programu, obrazac Zahtjeva, kao i potrebnu stručnu pomoć, obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci