22 lis 2007

PORA RAZVOJNA AGENCIJA PARTNER PRVOG SAJMA POSLOVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

U petak 19. listopada 2007. godine u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Koprivnici pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije održan je po prvi put Sajam poslova Koprivničko-križevačke županije. PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji bila je jedan od partnera u organizaciji Prvog sajma poslova.

Osim PORE partneri u projektu bili su HGK Županijska komora Koprivnica, HOK Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, Pučko otvoreno učilište Koprivnica, Pučko otvoreno učilište Križevci, Križevački poduzetnički centar, Đurđevački poduzetnički centar, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije, Gradovi Koprivnica, Križevci i Đurđevac.

Nakon svečanog otvorenja Prvog sajma poslova slijedilo je predstavljanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zatim Okrugli stol na temu «Cjeloživotno učenje» te na kraju radionica pod nazivom «Kako povećati šanse za zaposlenje».

Prvi sajam poslova nudio je osim prezentacije na izložbenim pultovima, multimedijske prezentacije poslodavaca kojih je moderator bila PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja. Multimedijskim prezentacijama predstavili su se sljedeći poslodavci: Elektro-čelik d.o.o. Križevci, Komunalac d.o.o. Koprivnica, KTC d.o.o. Križevci, Mlinar d.d. Križevci, Podravka d.d. Koprivnica, Radnik d.d. Križevci, Rasco d.o.o. Kalinovac i Segrad d.d. iz Đurđevca.

Na izložbenom štandu PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja prezentirala je putem promidžbenih materijala projekt Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva «OBRAZOVANJE U PODUZETNIŠTVU» za 2007. g. koji provodi za poduzetnike s područja županije.

Izlagači koji su se predstavili na izložbenim štandovima na Prvom sajmu poslova bili su: Avalon IT d.o.o. Đurđevac, Belupo d.d., Koprivnica, Danica d.o.o., Koprivnica, Gratit d.o.o. Virje, Hartmann d.o.o. Koprivnica, HGK-ŽK Koprivnica, HOK-OK Koprivnica, HZZ, Jakšinić d.o.o., Sv. Ivan Žabno, Križevačko poduzetnički centar d.o.o., Monolit d.o.o. Križevci, Natura Agro d.o.o., Đurđevac, Podravka d.d. Koprivnica, Podravska banka d.d. Koprivnica, Podravsko gospodarstvo d.o.o. Koprivnica, Poljocentar d.o.o. Križevci, Poljoprivredna zadruga Đurđevac, Posao.hr, Pučko otvoreno učilište Koprivnica, Pučko otvoreno učilište Križevci, Svetoivančanka d.o.o. Sv. Ivan Žabno te Zid iz Đurđevca.

PORA RAZVOJNA AGENCIJA PARTNER PRVOG SAJMA POSLOVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

PORA RAZVOJNA AGENCIJA PARTNER PRVOG SAJMA POSLOVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

PORA RAZVOJNA AGENCIJA PARTNER PRVOG SAJMA POSLOVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

PORA RAZVOJNA AGENCIJA PARTNER PRVOG SAJMA POSLOVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

PORA RAZVOJNA AGENCIJA PARTNER PRVOG SAJMA POSLOVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

PORA RAZVOJNA AGENCIJA PARTNER PRVOG SAJMA POSLOVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJEPORA RAZVOJNA AGENCIJA PARTNER PRVOG SAJMA POSLOVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

PORA RAZVOJNA AGENCIJA PARTNER PRVOG SAJMA POSLOVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci