15 lis 2007

RASPISAN NATJEČAJ U OKVIRU PROGRAMA «YOUTH IN ACTION»

U okviru programa «Youth in Action» raspisan je natječaj za podnošenje projektnih prijedloga zaključno s 31. listopada 2007. godine.

Ciljevi programa «Youth in Action» su promoviranje zajedničkih aktivnosti mladih, razvijanje tolerancije među mladima s ciljem povećanja socijalne kohezije, razvijanje razumijevanja među mladima diljem Europe, povećanje kapaciteta civilnog društva u području djelovanja mladih, promoviranje europske kooperacije u području politike prema mladima te uključivanje mladih osoba kao aktivnih građana u javnom životu.

U okviru programa predviđena su dva tipa suradnje:

1.      trogodišnji okvir za suradnju

2.      jednogodišnja operativna suradnja

Prijaviti se mogu:

            – nevladina tijela osnovana najmanje godinu dana, za projekte trogodišnje suradnje i tijela osnovana najmanje četiri godine za projekte jednogodišnje suradnje

– neprofitne organizacije

– organizacije mladih ili one organizacije koje uključuju mlade

– organizacije koje imaju najmanje jednu stalno zaposlenu osobu, izuzev organizacija koje nikad nisu primile sredstva iz sličnih programa, ali u slučaju dobivanja sredstava  namjeravaju stalno zaposliti jednu osobu

Financiranje projekata predviđenih ovim programom obuhvaća maksimalno 80% sveukupnih troškova kandidiranog projekta. Za projekte trogodišnje suradnje maksimalan iznos potpore je 40.000 eura, a za  projekte jednogodišnje suradnje je 35.000 eura.

Za sve dodatne informacije, kao i potrebnu dokumentaciju možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel: 048/621-978 ili e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci