Opremanje Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci

Korisnik projekta: Križevački poduzetnički centar d.o.o.
Vrijednost projekta: 214.670,80 eura
Izvor financiranja: EU sredstva
Uloga PORE: Partner
Trajanje projekta: od 01. rujna 2017. do 28. veljače 2019. godine
Status projekta: Proveden

Projekt „Opremanje Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci“ je odobren za financiranje u okviru natječaja „Razvoj poslovne infrastrukture“, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektni partner: PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Sufinanciranje od strane EU je 91,79%

Opći cilj projekta: Podići razinu konkurentnosti poduzeća Sjeverozapadne Hrvatske na temelju „pametne“ specijalizacije regije i podizanja kompetencija stanovništva te pokrenuti održivi ekonomski rast, pozitivnu poduzetničku klimu i rast zapošljavanja na širem području Križevaca (Koprivničko-križevačka županija) s orijentacijom na djelatnosti visoke dodane vrijednosti.

Specifični cilj projekta: Razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture u gradu Križevcima.

Projektne aktivnosti uključuju opremanje 8 zajedničkih unutarnjih prostorija te uređenje vanjskog prostora Razvojnog centra i Tehnološkog parka Križevci, a sve kako bi se poboljšala poslovna infrastruktura i privukli postojeći i novi poduzetnici. Na taj će se način dugoročno utjecati na stvaranje pozitivne poduzetničke klime, ali i razvoj grada Križevaca te otvaranje novih radnih mjesta.

logo donji jacanje kapaciteta

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“


POVEZANE OBJAVE:

 

Print Friendly, PDF & Email