Općina Peteranec

 

Općina Peteranec nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Peteranec ima 2.704 stanovnika na površini od 51,77 km2. Općinu čine naselja Peteranec, Sigetec i Komatnica.

Općina Peteranec nadovezuje se na Grad Koprivnicu te se nalazi u blizini državne ceste D2 Varaždin-Koprivnica-Virovitica-Osijek. Kroz Općinu prolazi dionica državne ceste D41 prema Republici Mađarskoj i graničnom prijelazu Gola. Također se Općina Peteranec nalazi u blizini željezničke pruge na relaciji Koprivnica-Botovo-Republika Mađarska.

pt-da

 

Na području Općine nalaze se: poslovna zona Danica koja je aktivna te planirane poslovne zone Peteranec i Sigetec.

www.peteranec.hr 

Veličina teksta
Kontrast