Poslovna zona Sigetec

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 9.000 u privatnom vlasništvu.
Lokacija: Općina Peteranec.

Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 9 000, zemljište predviđeno za poslovnu zonu nalazi se u kompleksu zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojim raspolaže Općina Peteranec. Poljoprivredno zemljište je trenutno dano u privremeni zakup OPG-u koje ga kao takvog koristi.
Namjena zemljišta: Aktivnosti nisu definirane jer do danas poslovna zona nije u funkciji.
Dopušteni koeficijent izgradnje: 

Dopušteni koeficijent iskoristivosti: –
Dopuštena visina gradnje (m): –
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): –
Cijena zemljišta (EUR): 

 

Dostupnost infrastrukture/energenata

Energenti

 

U zoni – Da/Ne

Blizu zone – Da/Ne

Kapaciteti

Električna energija

NE

DA

dostupnost MW

/

Plin – kapacitet

NE

DA

kapacitet (m3/h)

/

Voda

NE

DA

m3/dan

/

Odvodnja/kanalizacija

NE

DA

m3/dan

/

Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda

NE

NE

   

 

Komunalna davanja

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 0,40.                                                                                          Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m3): 0,40.
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 0,40.
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: Da, 50%.
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): 1,92.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: Vlasnici odnosno korisnici poslovnih prostora, a koji se prostor rekonstruira ili obnavlja (održavanje) pa se uslijed obavljanja radova ne može koristiti, pod uvjetom da je za te radove ishodovana odgovarajuća dokumentacija, ali najduže 6 mjeseci. 

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): Ne naplaćuje Općina Peteranec.
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): Ne naplaćuje Općina Peteranec.
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): Ne naplaćuje Općina Peteranec.

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3): 1,67 EUR.

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: Nema obveze izrade.
Urbanistički plan uređenja: Nije izrađen, a postoji obveza izrade.
Detaljni plan uređenja: Ne postoji obveza izrade.

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): Nalazi se uz županijsku cestu i odmah se može izaći na područje predviđeno za poslovnu zonu.
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): Naplatna postaja Varaždin –  46,9 km.
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 13,4 km.
Morska luka (udaljenost u km):  274 km, Luka Rijeka.
Zračna luka (udaljenost u km): 109 km, zračna luka Franjo Tuđman Zagreb.

 

Poticaji grada/općine: Poduzetnicima se umanjuje komunalni doprinos za gradnju objekata za 50 % ukupnog iznosa.

 

Kontakt

Općina Peteranec 
Općinski načelnik/Referent za opće i pravne poslove: 
Ivan Derdić, mag.iur./Mirjana Balog.

Adresa: Matije Gupca 13, 48321 Peteranec.
Tel: 385 (0)48 636-289.
E-mail: [email protected]