Poslovna zona Danica

Poslovna zona DANICA

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 10.000 u privatnom vlasništvu.

Lokacija: Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija.
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): Zemljište se nalazi u privatnom vlasništvu fizičkih osoba, Općina Peteranec nije pokrenula postupak otkupa zemljišta od fizičkih osoba niti formiranja parcela za poslovnu zonu, sa pristupnim putevima parcelama i dovođenjem komunalne infrastrukture na parcele.
Namjena zemljišta: Proizvodno-uslužna.
Dopušteni koeficijent izgradnje: 

Dopušteni koeficijent iskoristivosti: –
Dopuštena visina gradnje (m): –
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): –
Cijena zemljišta (EUR): 

 

Dostupnost infrastrukture/energenata
 

Energenti 

 

U zoni – Da/Ne

Blizu zone – Da/Ne

Kapaciteti

Električna energija NE DA dostupnost MW /
Plin – kapacitet NE DA kapacitet (m3/h) /
Voda NE DA m3/dan /
Odvodnja/kanalizacija NE DA m3/dan /
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda NE NE    

 

 

Komunalne informacije

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 0,40.
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m3): 0,40.
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 0,40.
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: Da, 50%.
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): 1,92.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: Vlasnici odnosno korisnici poslovnih prostora, a koji se prostor rekonstruira ili obnavlja (održavanje) pa se uslijed obavljanja radova ne može koristiti, pod uvjetom da je za te radove ishodovana odgovarajuća dokumentacija, ali najduže 6 mjeseci. 

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): Ne naplaćuje Općina Peteranec.
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): Ne naplaćuje Općina Peteranec.
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): Ne naplaćuje Općina Peteranec.

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3): 1,67 EUR.

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: Ne postoji obveza izrade.
Urbanistički plan uređenja: Nije izrađen, a postoji obveza izrade.
Detaljni plan uređenja: Ne postoji obveza izrade.

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu:  Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): 0,55.
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): Naplatna postaja Varaždin – 35,3 km.
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 6,3 km.
Morska luka (udaljenost u km):  267 km – Rijeka.
Zračna luka (udaljenost u km): 101 km, zračna luka Franjo Tuđman Zagreb.

 

Poticajne mjere i olakšice: Poduzetnicima se umanjuje komunalni doprinos za gradnju objekta za 50 % ukupnog iznosa.

 

Postojeća poduzeća u zoni

Ime poduzetnika

Djelatnost

Zemlja porijekla

Vlasnik poduzetnika (društvo)

Web stranica poduzetnika

PZC Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju i usluge, Peteranec, Tome Blažeka 101

 

Proizvodnja asfaltne mase

Hrvatska

PZC Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju i usluge, Peteranec, Tome Blažeka 101

/

 

Kontakt

Općina Peteranec 
Općinski načelnik/Referent za opće i pravne poslove:
Ivan Derdić, mag.iur./Mirjana Balog.

Adresa: Matije Gupca 13, 48321 Peteranec.
Tel: 385 (0)48 636-289.
E-mail: [email protected]