Općina Legrad

 

Općina Legrad

Općina Legrad nalazi se na sjeveru Koprivničko-križevačke županije. Na ukupnoj površini od 62,62 km2  prema popisu stanovništva iz 2021. godine živi 1.916 stanovnika. Općina se nalazi uz samu granicu s Republikom Mađarskom, a u svom sastavu ima sedam naselja: Legrad, Kutnjak, Selnica Podravska, Antolovec, Mali Otok, Veliki Otok i Zablatje.

Legrad - Kutnjak

ZONA GOSPODARSKE NAMJENE U KUTNJAKU

GOSPODARSKA ZONA U FIZEŠU

GOSPODARSKA ZONA
U FIZEŠU

U naselju Kutnjak 14 km udaljenom od Koprivnice nalazi se zona gospodarsko-turističke namjene u Kutnjaku koja je cestovno povezana s Podravskom magistralom D2 Varaždin-Osijek. U Kutnjaku se nalazi nalazište geotermalnih voda, čiji početak eksploatacije je u visokoj fazi dovršetka.

www.opcinalegrad.hr