Zona gospodarske namjene u Fizešu

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 50.778.
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 11.646.
Lokacija: Općina Legrad.
Adresa (koordinate): 46.2957443; 16.861161, Ulica Petra Zrinskog.
Namjena zemjišta: Proizvodno – uslužna.
Dopušteni koeficijent izgradnje: 0,4.
Dopušteni koeficijent iskoristivosti: 1,5.
Dopuštena visina gradnje (m): –
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): 55 dB danju, 45 dB noću.
Cijena zemljišta (EUR): 

Dostupnost infrastrukture/energenata

Energenti

 

U zoni – Da/Ne

Blizu zone – Da/Ne

Kapaciteti

Električna energija 45 KW   dostupnost MW  –
Plin – kapacitet  –  – kapacitet (m3/h)  –
Voda  –  – m3/dan  –
Odvodnja/kanalizacija  –  – m3/dan  –
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda  –  –    –

 

Komunalna davanja

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 1,33
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m3): – 
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 1,33
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: U svrhu poticanja gospodarskih aktivnosti na području Općine u potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa investitori koji grade nove, dograđuju ili legaliziraju građevine namijenjene za proizvodnu gospodarsku djelatnost s ciljem zapošljavanja novih radnika ili povećanja broja zaposlenih, uz uvjet da se investitor obveže zaposliti nove radnike s područja Općine i da je sjedište djelatnosti na području Općine.
Iznos komunalne naknade (EUR/m2) – Bod: 0,48 godišnje

  • Zemljište proizvodna djelatnost: 0,07
  • Zemljište neproizvodna djelatnost: 0,13
  • Prostor proizvodne djelatnosti: 0,66
  • Prostor neproizvodne djelatnosti: 1,33

Oslobađanje plaćanja komunalne naknade – Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja iznosi za:

  • poslovni prostor koji služi za obavljanje proizvodne djelatnosti Kn = 5,00
  • poslovni prostor koji služi za obavljanje djelatnosti koje nisu proizvodne Kn = 10,00
  • građevinsko zemljište koje služi za obavljanje proizvodne djelatnosti Kn = 0,50
  • građevinsko zemljište koje služi za obavljanje djelatnosti kojenisu proizvodne Kn = 1,00
  • neizgrađeno građevinsko zemljište Kn = 0,05.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor (Kn = 1,00) odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište (Kn = 0,05).

Za poslovni prostor u kojem se više ne obavlja registrirana poslovna djelatnost, a nije izvršena prenamjena u stambeni prostor niti u garažu, koeficijent namjene iznosi Kn = 1,00.

Za hotele i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima i kampovima koji se nalaze na području Općine.

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): –

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3): 

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: Nema obveze izrade.
Urbanistički plan uređenja: Ne postoji obveza izrade.
Detaljni plan uređenja: Ne postoji obveza izrade.

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Da.
Pristupna cesta: (udaljenost u km):
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 48 km.
Industrijski kolosijek (udaljenost u km):  12 km.
Morska luka (udaljenost u km): 267 km, Luka Rijeka.
Zračna luka (udaljenost u km): 106 km, zračna luka  Zagreb.

 

Postojeća poduzeća u zoni
Ime poduzetnika Djelatnost Zemlja porijekla Vlasnik poduzetnika (društvo) Web stranica poduzetnika
Poslovni park Legrad d.o.o. 71.12 Inženjerstvo, i s njim povezano tehničko savjetovanje Hrvatska Igor Kuzmanić

 

Kontakt

Direktor Poslovnog parka Legrad d.o.o.: Igor Kuzmanić
Adresa: Petra Zrinskog 6, Legrad, 48 317 Legrad
Tel: 091/9343-561
E-mail: [email protected]

Shematski prikaz zone možete pronaći OVDJE.