Gospodarska zona Kutnjak

Poslovna zona KUTNJAK

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 980.990
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 50.778
Lokacija: Trg svetog Trojstva 52a, 48 317 Legrad, Koprivničko-križevačka županija.
Namjena zemljišta: Proizvodno – uslužna.
Dopušteni koeficijent izgradnje: 0,4.
Dopušteni koeficijent iskoristivosti: 1,5.
Dopuštena visina gradnje (m): – 
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): 55 dB danju, 45 dB noću.
Cijena zemljišta (EUR): 

 

Specifikacija parcela u ponudi

  Veličina parcele (m2) Opis terena* Broj katastarske čestice Vlasništvo** Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem*** Cijena zemljišta (EUR*/m2/EUR*m2/godišnje)
Najveća dostupna javna parcela –  –  –  –  –  – 
Najveća dostupna javna parcela kroz spajanje susjednih parcela –  –  –  –  –  – 
Najveća dostupna privatna parcela –  –  –  –  –  – 
Najveća dostupna privatna parcela kroz spajanje više parcela  – –  –  –  –  – 

*Opis terena (ravno/nagnuto/brdovito)

** Vlasništvo (javno (državno/lokalno)/privatno)

*** Način raspolaganja zemljištem (prodaja/zakup/pravo gradnje)

 

Dostupnost infrastrukture/energenata

Energenti

U zoni – Da/Ne Blizu zone – Da/Ne

Kapaciteti

Električna energija   dostupnost MW  –
Plin – kapacitet   kapacitet (m3/h)  –
Voda   m3/dan  –
Odvodnja/kanalizacija   m3/dan  –
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda      –

 

Komunalne informacije

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 1,33.
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 1,33.
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: U svrhu poticanja gospodarskih aktivnosti na području Općine u potpunosti se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa investitori koji grade nove, dograđuju ili legaliziraju građevine namijenjene za proizvodnu gospodarsku djelatnost s ciljem zapošljavanja novih radnika ili povećanja broja zaposlenih, uz uvjet da se investitor obveže zaposliti nove radnike s područja Općine i da je sjedište djelatnosti na području Općine.
Iznos komunalne naknade (EUR/m2) – Bod: 0,48 godišnje.

  • Zemljište proizvodna djelatnost: 0,07
  • Zemljište neproizvodna djelatnost: 0,13
  • Prostor proizvodne djelatnosti: 0,66
  • Prostor neproizvodne djelatnosti: 1,33.

Oslobađanje plaćanja komunalne naknade – Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja iznosi za:

  • poslovni prostor koji služi za obavljanje proizvodne djelatnosti Kn = 5,00
  • poslovni prostor koji služi za obavljanje djelatnosti koje nisu proizvodne Kn = 10,00
  • građevinsko zemljište koje služi za obavljanje proizvodne djelatnosti Kn = 0,50
  • građevinsko zemljište koje služi za obavljanje djelatnosti kojenisu proizvodne Kn = 1,00
  • neizgrađeno građevinsko zemljište Kn = 0,05.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor (Kn = 1,00) odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište (Kn = 0,05).

Za poslovni prostor u kojem se više ne obavlja registrirana poslovna djelatnost, a nije izvršena prenamjena u stambeni prostor niti u garažu, koeficijent namjene iznosi Kn = 1,00.

Za hotele i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima i kampovima koji se nalaze na području Općine.

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): –

Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): –

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3): 

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: Nema obveze izrade.
Urbanistički plan uređenja: Ne postoji obveza izrade.
Detaljni plan uređenja: Ne postoji obveza izrade.

..

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Da.
Pristupna cesta: (udaljenost u km):
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 48 km.
Industrijski kolosijek (udaljenost u km):  12 km.
Morska luka (udaljenost u km): 267 km, Luka Rijeka.
Zračna luka (udaljenost u km): 106 km, zračna luka Zagreb.

 

Na području poslovne zone posluju 3 poslovna subjekta.

 

Kontakt

Općina Legrad
Općinski načelnik:
Ivan Sabolić

Adresa: Trg svetog Trojstva 52a, 48 317 Legrad
Tel: 099/204-3338
E-mail: [email protected]