Grad Koprivnica

 

Grad Koprivnica

Grad Koprivnica administrativno je središte Koprivničko-križevačke županije. Ima ukupnu površinu od 91,05 km2 te broji 28.580 stanovnika prema zadnjem popisu stanovništva iz 2021. godine. Koprivnica ima sljedeća prigradska naselja: Bakovčice, Draganovec, Herešin, Jagnjedovac, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec.

Koprivnica je zemljopisno i strateško središte Podravine, nalazi se na prometnom sjecištu važnih europskih i hrvatskih željezničkih i cestovnih prometnih pravaca. Koprivnicom prolazi magistralna željeznička pruga Zagreb-Budimpešta, državna cesta Koprivnica-Mađarska te dionica Podravske magistrale koja povezuje Varaždin i Osijek.

U Gradu Koprivnici nalaze se dvije poslovne zone: Poslovna zona Dravska i Poslovna zona Radnička.

POSLOVNA ZONA
DRAVSKA

POSLOVNA ZONA
RADNIČKA

Poslovna zona Radnička smještena je u južnom dijelu Grada Koprivnice u neposrednoj blizini gradske obilaznice uz Podravsku magistralu koja je od zone udaljena 0,5 km. Uz rub zone prolazi i željeznička pruga na relaciji Koprivnica-Osijek.

Poslovna zona Dravska smještena je u sjevernom dijelu Grada Koprivnice uz postojeću industrijsku zonu Danica. U neposrednoj blizini prolazi prometnica koja povezuje zonu s državnom cestom Koprivnica–Mađarska, kao i magistralna željeznička pruga Rijeka–Zagreb–Koprivnica–Botovo–Budimpešta.

 

www.koprivnica.hr