Poslovna zona RADNIČKA

kc-3

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 405.784.
Veličina dostupnog zemljišta (m2): 230.000, od čega je 70.000 u vlasništvu grada a 160.000 u privatnom vlasništvu.

Lokacija: Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija.
Namjena zemljišta: Proizvodno-uslužna.
Dopušteni koeficijent izgradnje: 0,4.
Dopušteni koeficijent iskoristovosti: – 
Dopuštena visina gradnje (m): 12.
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): 80 dB.

 

Specifikacija parcela u ponudi

 

 

Veličina parcele (m2)

Opis terena*

Broj katastarske čestice

Vlasništvo**

Tereti na nekretnini

Način raspolaganja zemljištem***

Cijena zemljišta (EUR*/m2/EUR*m2/godišnje)

Najveća dostupna javna parcela

2300

ravno

6868/1

Javno/lokalno

nema

Prodaja/pravo građenja

 

17,25 prodaja/0,13 EUR prvih 48 mjeseci poslije toga 0,40 EUR

Najveća dostupna javna parcela kroz spajanje susjednih parcela
Najveća dostupna privatna parcela

Najveća dostupna privatna parcela kroz spajanje više parcela

 

*Opis terena (ravno/nagnuto/brdovito)

** Vlasništvo (javno (državno/lokalno)/privatno)

*** Način raspolaganja zemljištem (prodaja/zakup/pravo gradnje)

 

Dostupnost infrastrukture/energenata

 

 

ENERGENTI

 

U zoni – Da/Ne

      Blizu zone – Da/Ne

Kapaciteti

Električna energija  Da  – dostupnost MW  –
Plin – kapacitet Da  – kapacitet (m3/h)  –
Voda Da  – m3/dan  –
Odvodnja/kanalizacija Da  – m3/dan  –
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da  –  –  –

 

Komunalna davanja

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 7,96.

Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m3): 7,96.
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 7,96.
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: Da, 100% oslobođeni mali i mikro poduzetnici, 75% srednji i 50% veliki poduzetnici.
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): 0,18-0,45.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: Da, oslobođenje 50% od obračunate komunalne naknade za poduzetnike koji posluju u zoni osim onih koji obavljaju trgovačku djelatnost.

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): 2,09.
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): 0,37.
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): 1,05.

 

Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR/m3): 0,14.

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: Da.
Urbanistički plan uređenja: Ne postoji obveza izrade.
Detaljni plan uređenja: Ne postoji obveza izrade.

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne.
Pristupna cesta: (udaljenost u km): 0.
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 32 km (A4).
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 0,5 km.
Morska luka (udaljenost u km): 275 km, Luka Rijeka.
Zračna luka (udaljenost u km): 90 km, zračna luka  Zagreb.

 

Poticajne mjere i olakšice
 

Olakšice vezane uz PRAVO GRAĐENJA:

Pravo građenja:

 • uz godišnju naknadu od 0,13 EUR /m2 za prvih 48 mjeseci.

Otkup zemljišta nakon korištenja mjere pravo građenja – Umanjenje cijene građevinskog zemljišta prema vremenu izgradnje gospodarskih objekta:

 • umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 50% ako je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 24 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do 5.000 m2);
 • umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 25% ako je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do 5.000 m2);
 •   umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 10% ako je gospodarski objekt sagrađen prije isteka  roka od 48 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do 5.000 m2).

Olakšice vezane uz KOMUNALNU NAKNADU I KOMUNALNI DOPRINOS:

Komunalna naknada – za poduzetnike u zoni umanjuje se za 50% od iznosa za njihovu djelatnost prema Odluci o komunalnoj naknadi. Umanjenje se ne odnosi na poduzetnike koji obavljaju trgovačku djelatnost.

Komunalna naknada za poduzetnike u zoni – dodatna umanjenja za poduzetnike-početnike:

 • 100% umanjenja komunalne naknade u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • 75% umanjenja komunalne naknade u drugoj godini obavljanja djelatnosti;
 • 50% umanjenja komunalne naknade u trećoj godini obavljanja djelatnosti;
 • 25% umanjenja komunalne naknade u četvrtoj godini obavljanja djelatnosti

Umanjenje plaćanja obaveze komunalnog doprinosa za gradnju poslovnog objekta:

 • 75% za male i mikro poduzetnike (manje od 50 zaposlenih);
 • 50% za srednje poduzetnike (manje od 250 zaposlenih);
 • 25% za velike poduzetnike (iznad 250 zaposlenih).

Dodatne pogodnosti kod plaćanja komunalnog doprinosa vezane uz vrijeme i način plaćanja:

 • mogućnost plaćanja jednokratno bez odgode – dodatni popust od 25%.
 • mogućnost plaćanja obročno na 24 mjeseca, plaćanje u jednakim ratama, uz prvu ratu od najmanje 25%.

Olakšice vezane uz KUPOPRODAJU:

Kupoprodaja:

 • Početna cijena 26,55 EUR po m2

Kupoprodajna cijena isplaćuje se:

a) u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ili u roku od 90 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, ako se kupoprodajna cijena isplaćuje kreditom banke;

b) u obrocima do 4 godine, a tada se kupoprodajna cijena i obroci obračunavaju u EUR-ima po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta:

– u slučaju da kupac kupoprodajnu cijenu isplaćuje u skladu s točkom a), ista se umanjuje za 15% umanjenje kupoprodajne cijene ovisno o broju novozaposlenih djelatnika:

 •  15 % do 5 novozaposlenih djelatnika;
 • 30 % za 6 do 10 novozaposlenih djelatnika;
 • 40 % za 11 do 20 novozaposlenih djelatnika;
 • 60 % za 21 do 50 novozaposlenih djelatnika;
 • 80 % za 51 do 100 novozaposlenih djelatnika;
 • 95 % za više od 100 novozaposlenih djelatnika.

 

Postojeća poduzeća u zoni

 

Ime poduzetnika Djelatnost Zemlja porijekla Vlasnik poduzetnika (društvo) Web stranica poduzetnika
PEVEX d.o.o. Trgovina Hrvatska Pevex d.o.o. pevex.hr
PRIMA d.o.o. Trgovina Hrvatska Prima d.o.o. prima-namještaj.hr
TC SUPERNOVA

(32 trgovine)

Trgovina Hrvatska supernova-koprivnica.hr
STANIĆ d.o.o. Trgovina Hrvatska Stanić d.o.o. stanic.hr
PAP PROMET d.o.o. Trgovina Hrvatska Pap promet d.o.o. pap-promet.hr
Down – stream d.o.o. Trgovina Hrvatska Down – stream d.o.o.
CHB Boris Česi, obrt Trgovina Hrvatska    Boris Česi
AUTO LORIS d.o.o. Trgovina Hrvatska AUTO LORIS d.o.o.
AKROPOLA d.o.o. Trgovina Hrvatska Akropola d.o.o.
NAMJEŠTAJ MIMA d.o.o. Trgovina Hrvatska NAMJEŠTAJ MIMA d.o.o. https://namjestaj-mima.hr/
PSC FERENČAK d.o.o. Trgovina Hrvatska PSC FERENČAK d.o.o.
AUTO LOGISTIKA d.o.o. Trgovina Hrvatska Auto logistika d.o.o.

 

Broj zaposlenih s 31.12.2022.: 368.

 

KONTAKTI

Grad Koprivnica
Pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i europske poslove:
Zdravko Punčikar.

Adresa: Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija.
Tel: 385 (0)48 279 551.
E-mail: [email protected]

 

Shematski prikaz zone dostupan je OVDJE.