23 sij 2024

OBJAVLJEN POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA USMJERENIH NA POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U DJEČJIM VRTIĆIMA U 2024. GODINI

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini.

Cilj Programa je provođenje poticajne demografske i obiteljske politike, kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta vanjskih terena i igrališta dječjih vrtića kako bi se omogućila raznolikost prostora za igru te pridonijelo poboljšanju sigurnosti djece u prostorijama objekta i izvan njega.

Ukupan iznos sredstava predviđen za provođenje Programa je 3.300.000,00 EUR:

  • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.800.000,00 EUR,
  • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.500.000,00 EUR.

Prihvatljivi Prijavitelji su:

  • jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, osnivači dječjih vrtića, utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića (čl.14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22). Prijavitelj mora biti vlasnik objekta u koji se ulaže ili mora imati sporazum/ugovor/odluku o pravu korištenja. Prijavitelj je dužan dostaviti pisanu suglasnost vlasnika nekretnine (u slučaju kada prijavitelj nije vlasnik) na sve zahvate koji će biti predviđeni Projektom,
  • jedinice lokalne samouprave, vlasnici prostora u kojemu se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području te jedinice lokalne samouprave te koje ovim ulaganjem povećavaju vrijednost vlastite imovine jedinice lokalne

Prihvatljivi objekti su:

  • objekti dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju i objekti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave u kojima se odvija jedina djelatnost dječjeg vrtića na području JLS-a,
  • ako se radi o novom objektu dječjeg vrtića koji će tek započeti s radom potrebno je uz Prijavu dostaviti Akt o osnivanju koji donosi osnivač sukladno odredbama Zakona o ustanovama kao i Rješenje o početku obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića koje donosi Županijski odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove odgoja i obrazovanja.

Prihvatljive aktivnosti su: opremanje igrališta dječjih vrtića fiksnom opremom, uređenje okoliša i uređenje postojećih vanjskih terena.

Omjer sufinanciranja: najviši udjel Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50 % do 90 % prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, NN 3/24).

Jedan Prijavitelj podnosi jednu prijavu u kojoj može tražiti sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za jedan objekt dječjeg vrtića.

U postupku odabira Prijavitelju se može odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 33.200,00 eura s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 15.000,00 eura s PDV-om.

Rok za podnošenje prijava je 30 kalendarska dana od dana objave na internetskoj stranici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, odnosno do 21. veljače 2024. godine.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci