22 stu 2023

NATJEČAJ ZA EUROPSKE PROJEKTE SURADNJE – PREDSTAVLJANJE POZIVA ZA 2024. GODINU

  Desk Kreativne Europe – Kultura organizira dva webinara s fokusom na tehničku pripremu i natječajnu dokumentaciju za trenutno otvoren Poziv za Europske projekte suradnje 2024 (COOP). Webinari su...

[ Pročitaj više... ]
22 stu 2023

OBJAVA 1. IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA I PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU NA POZIVU „PODRŠKA TRANSFERU TEHNOLOGIJE“ (REFERENTNI BROJ: C3.2.R3-I1.02)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška transferu tehnologije“ Izmijenjeni su sljedeći dokumenti: 1.) Upute za prijavitelje: poglavlje 2.6. – dodana je...

[ Pročitaj više... ]
22 stu 2023

OBJAVA 1. IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA I PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU NA POZIVU „PODRŠKA UREDIMA ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE“ (REFERENTNI BROJ: C3.2.R3-I1.03)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška uredima za transfer tehnologije“ Izmijenjeni su slijedeći dokumenti: 1.) Upute za prijavitelje: poglavlje 2.6. –...

[ Pročitaj više... ]
22 stu 2023

2. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA I PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU NA POZIVU „DOKAZIVANJE INOVATIVNOG KONCEPTA – DRUGI POZIV“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv“ Izmijenjeni su sljedeći dokumenti: 1.) Upute za prijavitelje: poglavlje 1.3....

[ Pročitaj više... ]