09 stu 2023

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA OBJAVILO JE JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, OBNOVE, ODRŽAVANJA, OPREMANJA I REKONSTRUKCIJE SPORTSKIH GRAĐEVINA U 2024. GODINI

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini.

Predmet Javnog poziva je dostava projektnih prijedloga za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina od interesa za razvoj sporta za pojedini sport ili skupine sportova.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište). Ako prijavitelj nije vlasnik također će se smatrati prihvatljivim prijaviteljem ako sukladno posebnim propisima kao dokaz dostavi ugovor o osnivanju prava građenja ili ugovor o koncesiji. U slučaju ulaganja isključivo u opremanje sportske građevine koja nije u vlasništvu prijavitelja kao nositelja projekta (projektnog prijedloga), potrebno je dostaviti ugovor o najmu/služnosti/upravljanju.

Partneri prijavitelja mogu biti

  1. pravni subjekti koji su u vlasništvu prijavitelja ili čiji su osnivači prijavitelji;
  2. druga tijela čija aktivnost doprinosi realizaciji projektnog prijedloga;
  3. druge pravne osobe korisnici sportskih građevina (sportski klubovi/sportske udruge);
  4. susjedne općine ili gradovi;
  5. fizičke osobe.

Svaki prijavitelj može dostaviti najviše jedan projektni prijedlog, izuzev Grada Zagreba koji može dostaviti tri projektna prijedloga u tri različita programska područja.

Svaki prijavitelj dužan je projektni prijedlog nominirati u jednu od osam skupina sportskih građevina: nogometno igralište-prirodna trava/veliko, nogometno igralište-umjetna trava/veliko, sportska dvorana, vanjsko sportsko igralište, atletska staza, teniski tereni, ostalo (kuglana, skijalište, boćalište, bazen, streljana, klizalište, biciklistička staza i sl.) i posebno programsko područje (podskupine outdorfitness/street workout i vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo).

Projektni prijedlog mora se odnositi isključivo na jedno programsko područje sukladno sportu.

Ako se projektni prijedlog odnosi na popratne prostorije (svlačionice, sanitarni čvor i sl.) iste se nominiraju u programsko područje za sportsku građevinu kojoj je popratna prostorija dio.

Prihvatljivim prijaviteljem će se smatrati onaj prijavitelj koji je u NISUS u Evidenciju sportskih građevina unio sportsku građevinu koja je predmet prijave na ovaj Javni poziv u statusu u kojem je trenutno ta sportska građevina.

Financijska sredstva za provedbu Javnog poziva planirana su u projekciji Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 4.061.318,00 EUR.

Jednom prijavitelju može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja:

  • do 400.000,00 EUR za sportsku dvoranu;
  • do 300.000,00 EUR za nogometno igralište prirodna trava/veliko, nogometno igralište
    umjetna trava/veliko i atletsku stazu;
  • do 250.000,00 EUR za vanjsko sportsko igralište, teniski teren i ostalo.

Zatraženi iznos sufinanciranja mora biti unutar navedenih iznosa te može iznositi najviše 80% (uključujući PDV) od ukupnog iznosa potrebnog za projektni prijedlog (izuzev posebnog programskog područja). Ostatak sredstava potrebnih za projektni prijedlog, prijavitelj je dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu turizma i sporta putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu (NISUS).

Online prijava otvorena je od 8. studenoga 2023. godine zaključno sa 8. prosinca 2023. godine do 23:59 sati.

Sva pitanja i informacije vezane uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije do 21. studenoga 2023. godine, do 16:00 sati slanjem upita na sljedeću e-adresu: [email protected].

Više informacija o objavljenom Javnom pozivu za iskaz interesa dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci