23 lis 2023

JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE, PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE RADI OSPOSOBLJAVANJA PLOVILA I OMOGUĆAVANJA PRIJEVOZA OSOBA I STVARI S JEDNE NA DRUGU OBALU UNUTARNJIH VODA

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je  Javni poziv za dodjelu pomoći jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave radi osposobljavanja plovila i omogućavanja prijevoza osoba i stvari s jedne na drugu obalu unutarnjih voda.

Cilj ove pomoći je modernizacija, opremanje, osposobljavanje plovila i omogućavanje rada plovila u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu održavanja prometne povezanosti dviju obala na unutarnjim vodama u naseljima područjima gdje nije izgrađena prometna infrastruktura (mostovi).

Prihvatljivi prijavitelj po ovom Javnom pozivu su jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave koje u svom vlasništvu imaju plovila namijenjena prijevozu osoba i stvari preko vodnog puta s jedne obale na drugu obalu i koje ispunjavaju ostale uvjete navedene u ovom Javnom pozivu.

Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu na aktivnosti „A570445 Pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa“ osigurano je ukupno 144.934,29 EUR.

Prijavitelj ima pravo na pomoć ako kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

  • postoji potreba za održavanjem prometne povezanosti;
  • skelni prijelaz na kojem prometuje plovilo za kojeg korisnik traži pomoć je otvoren, ili u postupku otvaranja u skladu s odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda;
  • postoji plan ulaganja u plovilo/plovila i/ili financiranja aktivnosti vezanih uz rad plovila iz vlastitog proračuna i/ili drugih izvora u tekućoj godini u kojoj se pomoć traži;
  • plovilo/plovila za koja se traži financijska pomoć su isključivo u vlasništvu jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave;
  • korisnik ne obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila za koje namjerava dobiti pomoć;
  • postoji potreba ili obveza ulaganja u plovilo.

Rok za podnošenje zahtjeva je dvadeset (20) dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci