11 lis 2023

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA – JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKU POTPORU RADU ZNANSTVENIH I ZNANSTVENOSTRUČNIH UDRUGA U 2023. GODINI

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će dodjeljivati financijsku potporu organizacijama civilnog društva – znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za njihovu redovitu djelatnost u 2023. godini.

Znanstvenom i znanstvenostručnom udrugom, u smislu prvoga stavka, smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih djelatnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novih znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja. 

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske. 

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske, a u priznate troškove ulaze aktivnosti i poslovi vezani uz sljedeće: 

  • obavljanje osnovne djelatnosti;
  • izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti;
  • priprema i održavanje znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola;
  • provedba programa popularizacije znanosti;
  • članstvo u međunarodnim znanstveno-istraživačkim tijelima.

Financijska potpora dodjeljuje se za pokriće sljedećih vrsta troškova:

  • troškovi hladnog pogona potrebnih za obavljanje osnovne djelatnosti;
  • troškovi grafičkog oblikovanja, obrade i pripreme tekstova, tiska, materijala, uređivanja i administracije u svrhu objavljivanja znanstvene i stručne periodike koja se redovito izdaje; 
  • troškovi organizacije i održavanja znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola na kojemu se iznose najnovije znanstvene i stručne spoznaje;
  • troškovi organizacije i održavanja neprofitnih programa i događaja kojima se promiče znanost, znanstveno-istraživački rad i/ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici;
  • troškovi plaćanja članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima.

Nisu prihvatljivi troškovi reprezentacije (troškovi hrane, pića) i darivanja (nagrade).

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 3. studenoga 2023. godine.

 Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci