06 lis 2023

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA – NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA U SKLOPU ZAJEDNIČKE HRVATSKO-SRPSKE SURADNJE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj  za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-srpske suradnje u trajanju od 1. svibnja 2024. do 30. travnja 2026. godine.

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje međusobnih posjeta znanstvenika (troškovi putovanja i boravaka) u cilju provođenja zajedničkih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja: 

 • hrana, poljoprivreda i biotehnologija;
 • biomedicina;
 • energija, energetska učinkovitost i zaštita okoliša;
 • transport i mobilnost;
 • informacijske tehnologije;
 • sigurnost;
 • društvene i humanističke znanosti. 

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.  Preduvjet za prijavu je definiran zajednički znanstveno-istraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. 

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (kao voditelj ili suradnik uz pismenu suglasnost voditelja), najmanje 18 mjeseci do završetka projekta koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove. Prijavi je potrebno priložiti dokument koji to dokazuje (npr. obavijest o prihvaćanju projekta, izjava voditelja, potvrda ustanove).

Prijavitelj, a ujedno i voditelj bilateralnoga projekta u RH, u trenutku prijave mora imati:

 • doktorat znanosti;
 • najmanje znanstveno radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno radno mjesto docenta.

Minimalan broj suradnika (uz voditelja) na projektu je dva, a maksimalan šest. U sklopu ovoga natječaja moguće je prijaviti sudjelovanje samo na jednom projektu (ili kao voditelj ili kao suradnik).

Natječaj je otvoren svim znanstvenim institutima i visokim učilištima Republike Hrvatske, a prednost pri izboru imat će projekti čiji voditelji nisu sudjelovali u prethodnim natječajima sa Republikom Srbijom, projekti u koje su aktivno uključeni mladi istraživači te oni prijedlozi projekata koji imaju potencijal za nastavak suradnje u sklopu Okvirnoga programa za istraživanje i inovacije Obzor Europa.

Sufinanciranje projekata 

Sredstva se dodjeljuju namjenski za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstveno-istraživačkog projekta. Zemlja pošiljateljica pokriva troškove putovanja, smještaja i dnevnica za svoje istraživače. Maksimalni ukupni odobreni iznos po projektu s hrvatske strane je 4.000,00 eura za cjelokupno razdoblje trajanja projekta (dvije godine). Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekata je stručno i financijsko izvješće o ostvarenim rezultatima i utrošenim sredstvima u prvoj godini istraživanja.

Način prijave 

Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom u skladu s propisanim uvjetima i na propisanim prijavnim obrascima hrvatski voditelj projekta u natječajnome roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a srpski voditelj projekta prijavu podnosi Ministarstvu znanosti, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije. Projekti koji nisu prijavljeni u propisanome roku neće se razmatrati.  Projektna prijava dostavlja se na hrvatskome jeziku.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • ispunjen i potpisan prijavni obrazac (u privitku)
 • životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu
 • životopise svih hrvatskih i svih srpskih sudionika na projektu u Europass formatu
 • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i srpskih sudionika na projektu)
 • kratki opis partnerske ustanove u Srbiji
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima.

Prijave se šalju do 05. prosinca 2023. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci