03 lis 2023

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU ZA PROGRAME KOJI SE ODNOSE NA ZAŠTITU I OČUVANJE POKRETNIH, NEPOKRETNIH I NEMATERIJALNIH KULTURNIH DOBARA I KOPNENE I PODVODNE ARHEOLOŠKE BAŠTINE

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu za programe koji se odnose na zaštitu i očuvanje pokretnih, nepokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i kopnene i podvodne arheološke baštine.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

Prijave se podnose elektroničkim putem, ispunjavanjem i predajom odgovarajućih e-obrazaca – za svaki program zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine posebna e-prijavnicahttps://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.

Prijave se mogu podnijeti do 03. studenoga 2023. godine do 17 sati.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci