24 srp 2023

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU – OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 5.2.1. „OBNOVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je osamnaesti natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama (osim potresa) koje su se dogodile u 2023. godini, a kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 2  milijuna  eura, a visina javne potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 04. rujna 2023. godine do 12:00 sati 06. studenoga 2023. godine. 

U slučaju štete od prirodne nepogode na višegodišnjem nasadu, višegodišnjem bilju te domaćim životinjama:

  • korisnik mora prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda (Državnom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda ili Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ili Općinskom/Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda), gdje će dobiti ovjeren EN-P/PN obrazac;
  • po dobivanju ovjerenog EN-P/PN obrasca korisnici se javljaju u nadležnu podružnicu Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede koja izlazi na teren;
  • aktivnosti koje se odnose na obnovu višegodišnjeg nasada i/ili višegodišnjeg bilja i nabavu domaćih životinja korisnik ne smije započeti prije izlaska na teren Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i popunjavanja obrasca iz Priloga 11 Natječaja od strane Ministarstva poljoprivrede;
  • korisnik popunjava obrazac iz Priloga 10 na temelju podataka iz obrasca iz Priloga 11 Natječaja.

U slučaju štete od prirodne nepogode na građevinama, poljoprivrednoj mehanizaciji, opremi i/ili poljoprivrednom zemljištu korisnik mora:

  • prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda (Državnom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda ili Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ili Općinskom/Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda);
  • imati potpisan i ovjeren obrazac ovisno o kategoriji nastale štete (obrasci EN1, EN-2 i/ili EN-3);
  • popuniti obrazac iz Priloga 10 Natječaja na temelju podataka iz obrazaca EN-1, EN-2 i/ili EN-3.

VAŽNA NAPOMENA: U slučaju štete od prirodne nepogode na građevinama, poljoprivrednoj mehanizaciji, opremi i/ili poljoprivrednom zemljištu, troškovi su prihvatljivi od trenutka nastanka prirodne nepogode ali ne prije izlaska na teren Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda (Državnog povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda ili Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ili Općinskog/Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda).

U slučaju štete od prirodne nepogode na višegodišnjem nasadu, višegodišnjem bilju te domaćim životinjama, troškovi su prihvatljivi od trenutka nastanka prirodne nepogode ali ne prije izlaska na teren Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda (Državnog povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda ili Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ili Općinskog/Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda) i djelatnika Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede te popunjavanja obrasca iz Priloga 11 Natječaja.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

OBJAVLJENE DRUGE IZMJENE OSAMNAESTOG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 5.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je druge izmjene osamnaestog Natječaja za mjeru 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“, podmjeru 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima “ – provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Natječaj se mijenja kako slijedi:

U tekstu Natječaja 2.4.1. Postupci nabave putem Portala ponuda za troškove za koje je propisano provođenje postupaka nabave, stavak 1 mijenja se i sada glasi:

  • korisnik koji nije obveznik javne nabave (nije javni naručitelj sukladno propisima kojima se uređuje postupak javne nabave) mora provesti postupak nabave preko mrežnih stranica Agencije za plaćanje (Portala za ponude) za sve prihvatljive troškove, osima za troškove koji su nastali nakon 01. siječnja 2023. godine, analizu tla, opće troškove i kupnju zemljišta te za označavanje ulaganja.
  • u ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci