28 srp 2023

POZIV NA SUDJELOVANJE U PARTNERSTVIMA URBANE AGENDE ZA EU (UAEU) ZA NOVE PRIORITETNE TEME

U okviru Urbane agende za EU (UAEU) pozivaju se gradovi, regije, nadležna ministarstva država članica EU, krovne organizacije gradova i drugi dionici da se prijave na poziv za iskaz...

[ Pročitaj više... ]
28 srp 2023

AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU – DOSTUPNE ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA IZRAVNA PLAĆANJA ZA 2022. GODINU NA AGRONET-U

Sukladno Zakonu o poljoprivredi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluke o ostvarivanju prava na izravna plaćanja za 2022. godinu za sve potpore u...

[ Pročitaj više... ]