26 lip 2023

OBJAVLJEN POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA PREMA PROGRAMU ZA POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Ukupan iznos sredstava osiguranih u okviru Poziva je 2.000.000,00 EUR.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: jedinice lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti, a u skladu s Odlukom o razvrstavanju, i udjelom pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu višim od 5% prema Popisu stanovništva iz 2021. godine, a to su za Koprivničko-križevačku županiju: Općina Hlebine, Općina Rasinja i Općina Sokolovac.

Prihvatljive aktivnosti su: aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Prihvatljivi građevine su: građevine javne namjene, iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi troškovi su: trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko je ista izrađena u provedbenom razdoblju te nije jedini trošak projekta), trošak izvođenja radova, trošak opremanja fiksnom opremom, trošak usluga nadzora gradnje i trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za sufinanciranje.

Vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše 100.000,00 EUR s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čije je vrijednost manja od 15.000,00 EUR s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva je 24. srpnja 2023. godine.

Više informacija o Pozivu dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci