19 lip 2023

OBJAVLJEN JAVNI POZIV FONDA ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROVEDBE MJERA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA U SVRHU JAČANJA OTPORNOSTI URBANIH SREDINA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina.

Cilj ovog Javnog poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje udovoljavaju uvjetima iz članka IV. Javnog poziva.

Prijavitelj može dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje jednog projekta mjera prilagodbe klimatskim promjenama, a koji može sadržavati više projektnih aktivnosti. Iznimno, veliki gradovi (sukladno čl. 19a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) mogu dostaviti dvije prijave. Županije također mogu dostaviti dvije prijave.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 17.000.000,00 EUR. Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja. Po jednoj prijavi prijavitelj može ostvariti najviše do 350.000,00 EUR.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva odnose se na nabavu radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama propisanih Programom ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja te Akcijskim planom održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP).

Rok za dostavu prijave na Javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda, a najkasnije 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija o Javnom pozivu možete promaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci