09 svi 2023

EUROPE DIRECT KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I RAZVOJNA AGENCIJA PORA KKŽ U SURADNJI S ŠKOLAMA OBILJEŽILI „DAN EUROPE“

Europe Direct Koprivničko-križevačke županije i ove je godine sudjelovao u obilježavanju Dana Europe, koji je održan u okviru Dana otvorenih vrata Razvojne agencije PORE KKŽ. Dan Europe obilježava se...

[ Pročitaj više... ]
09 svi 2023

PILOT PROJEKT JAVNI POZIV JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA FINANCIJSKU POTPORU USMJERENU NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA MLADIM OBITELJIMA I MLADIMA U 2023. GODINI

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini....

[ Pročitaj više... ]
09 svi 2023

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO FINANCIRANJE PROJEKATA „KONTROLA POPULACIJA PRIORITETNIH INVAZIVNIH STRANIH VRSTA“

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“. Svrha javnog poziva je kontrola populacija prioritetnih invazivnih...

[ Pročitaj više... ]