20 tra 2023

POZIV ZA PRIJAVU TROGODIŠNJIH PROGRAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA POD NAZIVOM „RAZVOJ I ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA ZA RAZDOBLJE 2023. DO 2025.“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je izmjenu natječajne dokumentacije Poziva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“ i to Odluke o raspisivanju i provedbi Poziva, Uputa za prijavitelje, teksta Poziva i Obrasca opisa programa.

1. U okviru prioritetnog područja 6. Programi usmjereni pružanju podrške žrtvama nasilja mijenjaju se vrste usluga i aktivnosti koje se mogu prijaviti te sada glase:

Vrste usluga i aktivnosti koje se mogu prijaviti:

A. Programi usmjereni pružanju socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji
1. pružanje usluge skrbi izvan vlastite obitelji (skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji);
2. savjetovanje;
3. psihosocijalna podrška;
4. osnaživanje i motiviranje žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji za aktivaciju i ulazak u svijet rada;
5. osnaživanje i motiviranje žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji za pohađanje verificiranih programa obrazovanja odraslih;
6. pružanje programa osnaživanja, podrške i praćenja nakon izlaska iz skrbi;
7. provođenje programa, mjera i aktivnosti prevencije nasilja u obitelji.

B. Programi i aktivnosti pružanja podrške i socijalnog uključivanja žrtava nasilja
1. osnaživanje i motiviranje žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji za aktivaciju i ulazak u svijet rada;
2. osnaživanje i motiviranje žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji za pohađanje verificiranih programa obrazovanja odraslih;
3. pružanje programa osnaživanja, podrške i praćenja nakon izlaska iz skrbi;
4. provođenje programa, mjera i aktivnosti prevencije nasilja u obitelji.

Aktivnosti koje prijavitelj prijavljuje unutar Prioritetnog područja 6. Programi usmjereni pružanju podrške žrtvama nasilja B. Programi i aktivnosti pružanja podrške i socijalnog uključivanja žrtava nasilja moraju biti različite od aktivnosti koje se financiraju iz nacionalnih izvora sredstava u okviru sljedećih poziva: projekti udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj, te trogodišnji programi udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj.

2. U okviru točke 1.4. Planirano trajanje programa i ukupna vrijednost Poziva, Uputa za prijavitelje mijenja se ukupno planirana vrijednost i planirana vrijednost za prioritetno područje 6. te sada glase:
Ukupno planirana vrijednost Poziva za prvu godinu provedbe je 6.250.000,00 EUR. Za prioritetno područje 6. Programi usmjereni pružanju podrške žrtvama nasilja planirana vrijednost je 550.000,00 EUR.

3. U okviru točke 1.4. Planirano trajanje programa i ukupna vrijednost Poziva, Uputa za prijavitelje mijenja se uvjet prijave te sada glasi:
Prijavitelj može podnijeti najviše dvije prijave na Poziv koje se odnose na dva prioritetna područja (unutar jednog prioritetnog područja može se podnijeti samo jedna prijava). Prijave koje se odnose na više od 2 prioritetna područja biti će odbačene. Ukoliko prijavitelj podnese više prijava na Poziv, u obzir će se uzeti samo prijava koja je prva registrirana u sustavu www.financijskepodrske.hr.

4. U okviru točke 2.6. Prihvatljivi troškovi koji će se financirati putem Poziva, Uputa za prijavitelje mijenja se pod točkom 1. LJUDSKI RESURSI te sada glasi:
Ukoliko se plaća voditelja/ice programa financira sredstvima iz proračuna programa, obavezno je zapošljavanje putem ugovora o radu.

5. U okviru točke 4.8. Indikativni kalendar postupka natječaja prema Pozivu, Uputa za prijavitelje mijenjaju se datumi se te sada glase:

Faze natječajnog postupka ovog Poziva:

Rok za slanje prijave na Poziv: 12. svibnja 2023. godine.

Rok za slanje pitanja vezanih uz Poziv: 24. travnja 2023. godine.

Rok za upućivanje odgovora na pitanja vezana uz Poziv: 02. svibnja 2023. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci