17 tra 2023

OBJAVLJEN POZIV „RAZVOJ I ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA ZA RAZDOBLJE 2023. DO 2025.“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023.-2025.” upućen organizacijama civilnog društva koje su usmjerene djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece, podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva, pružanju usluge savjetovanja i smještaja za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji te koje su usmjerene radu s beskućnicima, da se prijave za financijsku podršku programima koji pridonose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva.

Organizacije civilnog društva sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe u sljedećim prioritetima za koje je osigurana navedena alokacija sredstava:

  1. Programi usmjereni djeci i obitelji – 1.000.000,00 EUR;
  2. Programi usmjereni djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom – 200.000,00 EUR;
  3. Programi podrške posvojiteljima i razvoju udomiteljstva za djecu – 400.000,00 EUR;
  4. Programi usmjereni beskućnicima planirana vrijednost je 600.000,00 EUR;
  5. Programi usmjereni starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama – 500.000,00 EUR;
  6. Programi usmjereni pružanju podrške žrtvama nasilja – 300.000,00 EUR.

Za provedbu Poziva ukupno je osigurano 6.000.000,00 EUR.

Prijavitelji imaju pravo na ovaj Poziv prijaviti samo jedan program u okviru jednog prioritetnog područja.

Na ovaj Poziv mogu se javiti isključivo prijavitelji koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

  • upisan je u Registar udruga ili u drugi odgovarajući registar (upisnik) i djeluje najmanje tri godine, zaključno s danom objave Poziva, u Republici Hrvatskoj;
  • upisan je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje, u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
  • usmjeren na rad s korisničkom skupinom iz točke 1.3. Uputa za prijavitelje i djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske, te je svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Prijavitelj mora udovoljiti i drugim uvjetima koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje.

Na ovaj Poziv prijavitelji se moraju prijaviti isključivo u partnerstvu s barem jednom ustanovom socijalne skrbi kojoj je osnivač Republika Hrvatska (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) ili javnom ustanovom ili jedinicom lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave.

Rok za podnošenje prijava završava 08. svibnja 2023. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci