17 tra 2023

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA -APPRRR

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava sve zainteresirane podnositelje zahtjeva da je od 15. do 30. travnja 2023. godine moguće podnijeti zahtjev za nacionalnu potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla iz Programa potpore zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine.

Potpora se dodjeljuje za pokriće dijela troškova zbrinjavanja nusproizvoda 1., 2. i 3. kategorije koji su nastali tijekom procesa proizvodnje u objektima za klanje stoke od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.

Ukupna financijska omotnica iznosi 5.000.000,00 HRK/ 663.614,04 EUR koja će proporcionalno raspodijeliti prihvatljivim korisnicima sukladno broju kilograma nusproizvoda evidentiranih u aplikaciji „Nusproizvodi“ u okviru Jedinstvenog registra domaćih životinja kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede, pri čemu najveći iznos potpore iznosi 0,20 HRK/0,03 EUR po kilogramu isporučenih nusproizvoda.

Prihvatljivi korisnici su svi koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara i kopitara ili peradi i lagomorfa upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede.  

Više informacija o navedenom možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci