17 tra 2023

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE RADNIH PODLOGA ZA IZRADU PROGRAMA PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA I SECAP I/ILI IZVJEŠĆA O NJIHOVOJ PROVEDBI

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda radi neposrednog sufinanciranja izrade:

  1. Radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) ili;
  2. Radnih podloga za izradu akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili;
  3. Izvješća o njihovoj provedbi.

Prihvatljivi prijavitelji za korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje zadovoljavaju uvjete Javnog poziva, a za izradu radnih podloga Programa samo županije, Grad Zagreb i veliki gradovi, sukladno uvjetima Javnog poziva.

Raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 300.000,00 EUR. Podnositelj prijave može ostvariti najviše do 15.000,00 EUR po prijavi te svaki podnositelj može dostaviti samo jednu prijavu. Maksimalni intenzitet potpore iznosi između 40% i 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta, ovisno o statusu prijavitelja:

  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode na području posebne državne skrbi ili u prvoj skupini otoka;
  • do 60% ukoliko se radi o projektima koji se provode na području druge skupine otoka ili na području određenom kao brdsko-planinsko područje;
  • do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode na ostalim područjima RH.

Rok za podnošenje prijava je do dana iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci