17 tra 2023

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE MJERA ODVOJENOG SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog skupljanja komunalnog otpada.

Predmet Poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji za korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu su jedinice lokalne samouprave  te  trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici sukladno članku 68. Točka (1) podtočke 1. I 2. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) koji zadovoljavaju uvjete Javnog poziva.

Bespovratna sredstva (pomoći) jedinicama lokalne samouprave i bespovratna sredstva (subvencije) trgovačkim društvima i drugim pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima (u daljnjem tekstu: komunalna društva) dodjeljuju se putem dva modela, ovisno o vrsti prijavitelja:

  • MODEL A – dodjela bespovratnih sredstava pomoći jedinicama lokalne samouprave.

Podnositelj prijave može ostvariti najviše do 150.000 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je određen Javnim pozivom. Prijavitelj može dostaviti samo jednu prijavu za sufinanciranje, a intenzitet potpore iznosi od 40 do 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta, ovisno o statusu prijavitelja

  • MODEL B – dodjela bespovratnih sredstava subvencije komunalnim društvima

Podnositelj prijave može ostvariti najviše do 150.000 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je određen Javnim pozivom. Prijavitelj može dostaviti samo jednu prijavu za sufinanciranje, a intenzitet potpore iznosi od 40 do 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta, ovisno o statusu prijavitelja

Raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 10.000.000,00 EUR.

Rok za podnošenje prijava je do dana iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci