12 tra 2023

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “PODRŠKA TRANSFERU TEHNOLOGIJE”

Dana 11. travnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Podrška transferu tehnologije”. Svrha ovog Poziva je povećanje broja procesa prijenosa tehnologija na visokoobrazovnim institucijama i znanstvenim organizacijama.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su znanstvenoistraživačke institucije.

Program Podrška transferu tehnologije podržava istraživačke organizacije u provođenju projekata transfera tehnologije. Program je dio paketa komplementarnih programa i mjera koji za cilj imaju povećanje broja procesa transfera tehnologije u istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj.

Program podržava provedbu istraživačko-razvojnih aktivnosti u svrhu razvoja ili daljnjeg unaprjeđenja razvijenih rješenja i tehničke validacije, prije faze komercijalizacije. To uključuje primjerice izradu prototipa, pilotiranje, demonstracijske i slične aktivnosti. Korisnici će biti podržani za poslovnu validaciju, odnosno napore prema komercijalizaciji navedenih rješenja, što uključuje primjerice izradu analize tržišta, studije ili plana za komercijalizaciju, provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva, i dr. U slučaju kada u provedbi projekta sudjeluje partner, korisnik (istraživačka organizacija) će provoditi istraživačko-razvojne aktivnosti, a partner će u ulozi ureda za transfer tehnologije i znanja sudjelovati u provedbi dijela projekta koji se odnosi na poslovnu validaciju.

Na Poziv se samostalno može prijaviti istraživačka organizacija koja u svojoj strukturi ima organizacijsku jedinicu koja obavlja aktivnosti ureda za transfer tehnologije i znanja. Istraživačka organizacija koja u svojoj strukturi nema organizacijsku jedinicu za transfer tehnologije i znanja se prijavljuje na Poziv zajedno s partnerom, koji je zasebni pravni subjekt u kojem je ustrojena jedinica koja obavlja aktivnosti transfera tehnologije i znanja ili zasebni pravni subjekt ustrojen kao ured za transfer tehnologije i znanja. Kako bi se istraživačke organizacije i uredi za transfer tehnologije i znanja usmjerili na stvaranje povoljnih institucionalnih uvjeta za transfer tehnologije.

Ukupna raspoloživa sredstva po Pozivu iznose  4.505.939,35 eura. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 65.000,00 eura, a najviši 200.000,00 eura.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 14.04.2023., 00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2023, 23:58

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

OBJAVA 1. IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA I PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU NA POZIVU „PODRŠKA TRANSFERU TEHNOLOGIJE“ (REFERENTNI BROJ: C3.2.R3-I1.02)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška transferu tehnologije“

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

1.) Upute za prijavitelje:

  • poglavlje 2.6. – dodana je odredba da završetak provedbe projekta mora biti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine;
  • poglavlje 2.10. – dodana napomena da prilikom upisa troškova unutar Sustava eNPOO prijavitelji trebaju upisati samo jednu stavku troška u polje „Oznaka troška s obzirom na definirana ograničenja“ iako sustav nudi mogućnost višestrukog izbora;
  • poglavlja 3.1. i 3.3. – izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga s 31. prosinca 2023.g. na 2. travnja 2024.g.
  • poglavlja 3.2. i 3.3. – izmjena roka za davanje pojašnjenja na pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva s 24. prosinca 2023.g. na 26. ožujka 2024.g.;
  • poglavlje 3.3. – izmjena roka za postavljanje pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva s 17. prosinca 2023.g. na 19. ožujka 2024.g.;
  • poglavlje 4.2. – dodane odredbe da će Zahtjevi za pojašnjenjem prijavitelju biti dostavljeni te je na njih obvezno odgovoriti putem sustava eNPOO te da prijavitelju nije dozvoljeno dostavljati ispravke ili dopune projektne dokumentacije na vlastitu inicijativu nakon predaje projektnog prijedloga;
  • poglavlje 5.1. – dodana je odredba da završetak provedbe projekta mora biti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine

2.) Prilozi:

  • izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje
  • izmjena Priloga 11. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta sukladno izmjenama Uputa za prijavitelje i Priloga 1

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci