12 tra 2023

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “PODRŠKA UREDIMA ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE”

Dana 11. travnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Podrška uredima za transfer tehnologije”. Svrha ovog Poziva je povećanje broja procesa prijenosa tehnologija na visokoobrazovnim institucijama i znanstvenim organizacijama.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su znanstvenoistraživačke institucije.

Program Podrška uredima za transfer tehnologije podržava aktivnosti jedinica koje obavljaju aktivnosti ureda za transfer tehnologije u provođenju projekata transfera tehnologije. Program je dio paketa komplementarnih programa i mjera koji za cilj imaju povećanje broja procesa transfera tehnologije u istraživačkim organizacijama u Republici Hrvatskoj.
Program podržava provedbu aktivnosti u svrhu poslovne validacije razvijenih rješenja, a prije faze komercijalizacije. To uključuje provedbu specifičnih usluga, kao što su usluge analize tržišta, izrade koncepta ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda, provjere i zaštite intelektualnog vlasništva, razvoja strategije upravljanja intelektualnim vlasništvom, razvoja poslovnog modela, certificiranja i analize regulatornih uvjeta.

Poziv je namijenjen uredima za transfer tehnologije, bilo da su dio istraživačke organizacije ili su ustrojeni kao zasebni pravni subjekt. Kako bi demonstrirali kapacitet ureda za transfer tehnologije, Poziv zahtijeva ispunjenje uvjeta vezanih za obavljanje aktivnosti transfera tehnologije, u skladu s Nacionalnim smjernicama za transfer tehnologije i znanja.
Ukoliko ured za transfer tehnologije djeluje u sastavu istraživačke organizacije, tada je istraživačka organizacija prijavitelj te provodi projekt samostalno. Ukoliko je ured za transfer tehnologije ustrojen kao zasebni pravni subjekt, tada je ured za transfer tehnologije prijavitelj i obvezno je partnerstvo s istraživačkom organizacijom koja je vlasnik prava intelektualnog vlasništva, odnosno istraživačem/istraživačima čiji su rezultati istraživanja predmetom aktivnosti projekta.

Ukupna raspoloživa sredstva po Pozivu iznose   497.710,53 eura. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi  10.000,00 eura, a najviši 26.500,00 eura.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 14.04.2023., 00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2023., 23:58

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

OBJAVA 1. IZMJENE POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA I PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU NA POZIVU „PODRŠKA UREDIMA ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE“ (REFERENTNI BROJ: C3.2.R3-I1.03)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška uredima za transfer tehnologije“

Izmijenjeni su slijedeći dokumenti:

1.) Upute za prijavitelje:

  • poglavlje 2.6. – dodana je odredba da završetak provedbe projekta mora biti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine;
  • poglavlje 2.10. – dodana napomena da prilikom upisa troškova unutar Sustava eNPOO prijavitelji trebaju upisati samo jednu stavku troška u polje „Oznaka troška s obzirom na definirana ograničenja“ iako sustav nudi mogućnost višestrukog izbora;
  • poglavlja 3.1. i 3.3. – izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga s 31. prosinca 2023.g. na 31. prosinca 2024.g.
  • poglavlja 3.2. i 3.3. – izmjena roka za davanje pojašnjenja na pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva s 24. prosinca 2023.g. na 24. prosinca 2024.g.;
  • poglavlje 3.3. – izmjena roka za postavljanje pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva s 17. prosinca 2023.g. na 17. prosinca 2024.g.;
  • poglavlje 4.2. – dodane odredbe da će Zahtjevi za pojašnjenjem prijavitelju biti dostavljeni te je na njih obvezno odgovoriti putem sustava eNPOO te da prijavitelju nije dozvoljeno dostavljati ispravke ili dopune projektne dokumentacije na vlastitu inicijativu nakon predaje projektnog prijedloga;
  • poglavlje 5.1. – dodana je odredba da završetak provedbe projekta mora biti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

2.) Prilozi:

  • izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje;
  • izmjena Priloga 11. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta sukladno izmjenama Uputa za prijavitelje i Priloga 1

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci