11 tra 2023

OBJAVLJEN POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA USMJERENIH PODRŠCI RODITELJSTVU ZA 2023. GODINU

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu.

Pozivom će se financirati projekti koji su usmjereni na:

  • Podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima;
  • Aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima;
  • Poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu;
  • Senzibiliziranje javnosti o važnosti dojenja;
  • Aktivnu podršku roditeljima u cilju emocionalnog osnaživanja obitelji, uspješnog suočavanja sa stresom uzrokovanim nepredviđenim teškim događajem (elementarnom nepogodom – potresom) te lakšem i bržem uključivanju u svakodnevan život;
  • Edukacija roditelja o opasnostima kojima su djeca izložena prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu i načinima njihove zaštite.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje moraju udovoljavati općim uvjetima definiranima u Pozivu.

Najmanji iznos koji se može dodijeliti putem Poziva iznosi 6.636,14 EUR, a najveći 13.272,28 EUR. Intenzitet potpore može dosegnuti do najviše 100% iznosa za financiranje projekta.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 795.748,00 EUR.

Rok za podnošenje prijava je 8. svibnja 2023. godine do 12 sati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci