08 ožu 2023

ZA ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA JAVNOG SEKTORA NEOŠTEĆENIH U POTRESU NA RASPOLAGANJU VIŠE OD 39 MILIJUNA EURA

Objava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ planirana je do kraja I. Kvartala 2023. godine, za što je u okviru inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a osigurana alokacija nešto više od 39 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora neoštećenih u potresu, koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

Zgrade javnog sektora su one u kojima se obavlja društvena djelatnost i koje su u pretežitom vlasništvu tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), udruga građana, vjerskih zajednica, javnih ustanova i ustanova koje obavljaju društvenu djelatnost, a osnovane su od strane Republike Hrvatske, JLP(R)S, vjerskih zajednica ili drugih javnih ustanova i ustanova čiji su osnivači također Republika Hrvatska, JLP(R)S ili vjerske zajednice, koji su u okviru ovog Poziva prihvatljivi prijavitelji.

Predmet projektnog prijedloga odnosi se na jednu energetsku funkcionalnu cjelinu, odnosno energetsko troškovni centar (ETC), zasebnu funkcionalnu i energetsku cjelinu za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju energije i vode te parametre koji utječu na potrošnju, a sukladno važećoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada.

Prijavitelj na predmetni Poziv može podnijeti više projektnih prijedloga, ali za različite ETC-ove, s napomenom da se pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom za svako djelovanje te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Europske unije.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije te mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, primjena mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, kao i horizontalne mjere osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 20 tisuća eura, a najviši čak 8 milijuna eura.

U slučaju da jedan ili više suvlasnika obavlja gospodarsku djelatnost unutar zgrade javnog sektora koja je predmet projektnog prijedloga, bespovratna sredstva unutar ovog Poziva dodjeljivat će se u skladu s Programom dodjele de minimis potpora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, koji će biti objavljen prije same objave Poziva, a prema kojem pojedinačni korisnik potpore u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine može primiti najviše 200.000,00 eura.

Projektni prijedlozi zaprimat će se u unaprijed određenom roku od 60 dana, a potom će se svi zaprimljeni/podneseni projektni prijedlozi valorizirati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova. Podnošenje projektnih prijedloga bit će putem informacijskog sustava fondovieu.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci