20 lis 2022

SURADNJOM OPĆINA I PORE KKŽ OSIGURANA SREDSTVA ZA IZGRADNJU I DOGRADNJU 7 NOVIH VRTIĆA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

Općine Đelekovec, Gola, Gornja Rijeka, Koprivnički Ivanec, Legrad, Sveti Petar Orehovec i Virje u suradnji s Razvojnom agencijom POROM KKŽ u srpnju su prijavile sedam projekata izgradnje, dogradnje i...

[ Pročitaj više... ]
20 lis 2022

USPJEŠNA SURADNJA 4 OPĆINE I PORE KKŽ REZULTIRALA NOVIM BESPOVRATNIM SREDSTVIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE GERONTODOMAĆICA

Općina Novigrad Podravski kao prijavitelj te općine partneri Hlebine, Koprivnički Ivanec i Rasinja u suradnji s Razvojnom agencijom POROM KKŽ uspješno su prijavili projekt „Zaposli pa pomozi 3“ na...

[ Pročitaj više... ]
20 lis 2022

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA KOPRIVNICE ZA 2023.

Grad Koprivnica raspisuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2023. godinu. Sredstva iz Proračuna Grada Koprivnice osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi...

[ Pročitaj više... ]