19 ruj 2022

15. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA PORE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Dnevni red 15. sjednice Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

 

Zaključci s 15. sjednice Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Na 15. sjednici Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održanoj 19. rujna 2022. godine usvojen je zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije te je donesena Odluka o davanju suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije iz područja radnih odnosa. Pod točkom Razno ravnateljica je napomenula kako je došlo do potrebe za izmjenom Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije u dijelu koji se odnosi na jednostavnu nabavu za predmete nabave procijenjene vrijednosti do 50.000,00 kuna za koje je predviđeno provođenje izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem ugovora s jednim ili više gospodarskih subjekata uz prijedlog da se taj iznos poveća na 70.000,00 kuna. Predsjednik je napomenuo kako je do potrebe za povećanjem došlo uslijed inflacije i trenutne situacije na tržištu gdje je došlo do određenih povećanja cijena usluga, ali da i dalje i kod ovih iznosa do 70.000,00 kuna ostaje mogućnost prikupljanja ponuda kao što je to i do sada bio slučaj i odabir najpovoljnijeg ponuđača. Svi su se članovi Upravnog vijeća složili s time da se donese Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci