09 ruj 2022

NACIONALNA RURALNA MREŽA: ANKETA O ODRŽIVOM PREHRAMBENOM SUSTAVU

Cilj inicijative EU-a za održivi prehrambeni sustav (Okvir za održive prehrambene sustave, „FSF-ovi”)  je učiniti prehrambeni sustav EU-a održivim i integrirati održivost u sve politike povezane s hranom. Njome će se utvrditi opća načela i ciljevi, zajedno sa zahtjevima i odgovornostima za sve sudionike u prehrambenom sustavu EU-a.

Svrha ove ankete je prikupiti stajališta o nizu pitanja koja bi se mogla riješiti inicijativom EU-a za održive prehrambene sustave. Prikupit će se mišljenja o potrebi za zajedničkom definicijom i općim načelima održivosti prehrambenih sustava EU-a i o njihovu mogućem razvoju.

U anketi se dodatno istražuju moguće opcije politike za postizanje te tranzicije i vjerojatni (okolišni, gospodarski i socijalni) učinci inicijative.

Europska Komisija želi čuti mišljenje javnog sektora, nevladinih organizacija, poslovnih subjekata koji su zainteresirani za europski prehrambeni sektor.

Poveznica na anketu za javni sektor.

Poveznica na anketu za nevladine organizacije.

Poveznica na anketu za gospodarski sektor.

Anketa je dostupna na hrvatskom jeziku i traje do 12. rujna 2022. godine.

Više informacija o navedenom možete vidjeti OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci